Risikko: Kuntakeskustelu on käytävä nyt

Kuntaministeri Paula Risikko haastaa puolueet keskustelemaan kuntien tulevaisuudesta. Risikon mukaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus muuttaa dramaattisesti kuntien perinteisen toiminnan ja roolin.

– Sote-uudistus kaavaillussa muodossaan vaikuttaa merkittävästi kaikkeen julkisen hallinnon rakenteisiin, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin ja verorahojen käyttöön. Suurin vaikutus on se, että koko käsitys kunnasta muuttuu perin pohjin, Risikko sanoi.

Risikko peräänkuuluttaa kuntien puolustajia ja haluaa käynnistää perusteellisen keskustelun kuntien tulevasta roolista. Hänen mukaan kunnat ovat vuosikymmeniä olleet kansalaisten palvelujen järjestäjiä sekä alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittäjiä.

– Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu kuntien varaan. Kunnat vastaavat elinvoiman kehittämisestä, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista ja palveluista. Kuntien ratkaisevan tärkeää roolia ihmisten arjessa ei voi tuosta noin vaan mitätöidä. Nyt tarvitaan perusteellinen keskustelu kuntien tulevaisuudesta ja niiden roolista Suomen kehittämisessä, Risikko vaati.

Erilaiset ratkaisut eri puolille Suomea
Keskustelua varten Risikko asetti jo viime syksyllä Tulevaisuuden kunta -asiantuntijaryhmän valmistelemaan erilaisia vaihtoehtoja kuntien tehtävistä ja roolista. Työryhmä luovutti raportin joulukuussa.

Asiantuntijaryhmän mielestä kuntauudistuksen lähtökohtina pitäisi olla vahva ja läpinäkyvä kunnallinen itsehallinto, suurten kaupunkiseutujen kilpailukyky, palvelutuotannon monimuotoisuus ja eri palvelutyyppien ?maantieteen? ymmärrys sekä valinnanvapaus ja vähäisempi normitus. Esimerkiksi nyt kaavailtu sote-ratkaisu ei näitä edellytyksiä täytä.

Nykyinen kuntalaki tuntee vain yhden kuntatyypin. Asiantuntijaryhmä olisi valmis säätämään kolme erilaista kuntatyyppiä ja sallimaan erilaiset ratkaisut eri puolille Suomea. Kunnan vahvuuden mukaan niille määräytyisi erilaisia tehtäviä.

Risikko pitää työryhmän tekemää ehdotusta erittäin tarpeellisena. Risikko kannustaakin puolueiden edustajia tutustumaan asiantuntijaryhmän esityksiin.

– Nyt tarvitaan puolueilta linjauksia kuntien tulevaisuuden roolista. Minun mielestä asiantuntijaryhmän tekemät esitykset erilaisten kuntaratkaisujen sallimisesta eri puolille Suomea on hyvä. Suomi on laaja maa, jonka alueet ovat hyvin erilaisia. Tulevaisuuden kuntien tulee nykyistä paremmin huomioida alueiden erityispiirteet, Risikko sanoi.