Risikko: Kunnille yhteinen omaishoitajien sijaispooli

?Kunnat voivat tukea omaishoitajien jaksamista perustamalla yhteisiä sijaishoitajien pooleja?, ehdotti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puheessaan sunnuntaina Kauhavan Kokoomusnaisten 30-vuotisjuhlassa.

?Tällä tavoin omaishoitajilla olisi mahdollisuus pitää jaksamisensa kannalta tärkeitä vapaapäiviä ja kunnat pystyisivät helpommin järjestämään sopivia sijaisia.”

Ministeri Risikon mukaan yhteisellä poolilla olisi myös työllistävä vaikutus. ?Kun poolin toiminta olisi kuntien yhteistä, sen avulla pystyttäisiin työllistämään sopivia henkilöitä säännölliseen työhön sijaishoitajiksi tietylle alueelle.?

Vuoden 2011 elokuusta alkaen kunnat ovat voineet järjestää omaishoitajan vapaan aikaisen sijaishoidon toimeksiantosopimuksella. Toimeksianto voidaan tehdä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa. Sijainen tulee omaishoitajan kotiin hoitamaan tämän läheistä vapaapäivän tai muun poissaolon ajaksi.

Omaishoidon tuen piirissä olevalla, läheistään hoitavalla on lakisääteinen oikeus vapaapäiviin. Sijaishoitajien ja hoitopaikkojen puute voi olla esteenä vapaiden pitämiselle. ?Omaishoitajien jaksamisesta pitää huolehtia, sillä ei kukaan jaksa tauotonta työtä ilman lepopäiviä. Jos omaishoitaja väsyy, vaihtoehtona on laitoshoitoon joutuminen?, ministeri Risikko totesi.

Suomessa kuntien omaishoidon tuen piirissä on noin 40 000 eri-ikäistä henkilöä. Läheistensä hoitoon osallistuvien määrä on kuitenkin tätä huomattavasti suurempi. THL:n tutkimuksen mukaan noin 280 000 suomalaista auttaa omaistaan tai läheistään säännöllisesti arjen tehtävissä.