Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiraskin poikii?

Hallitus ja oppositio sopivat, että Suomessa toteutetaan perusteellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi. Kaikki sote-palvelut on tarkoitus järjestää viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. ?Nyt vihdoinkin päästään poistamaan katkoksia suomalaisten terveys- ja sosiaalipalveluissa?, vahvistaa ministeri Risikko.

?Sosiaali- ja terveyspalveluiden täydellinen yhdistäminen on ollut tavoitteeni siitä lähtien kun tämän alan työt aikoinani aloitin?, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Uudistus varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation eli yhdistämisen saumattomiksi kokonaisuuksiksi.

”Esimerkiksi vanhukset tarvitsevat sekä sosiaali- että terveyspalveluja. Palvelujen ollessa eri hallinnossa vanhusta usein pompotellaan paikasta toiseen.  Vanhuksen päästessä sairaalasta kotiin, voidaan hänelle jatkossa varmistaa tueksi kotipalveluja, kun palvelut järjestää sama taho”, arvioi Risikko.

?Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistämisestä hyötyvät puolestaan kaikki sairaat ihmiset. Minulle tulee paljon palautetta siitä, kuinka palveluketju katkeaa näiden eri järjestelmien välillä.

Se aiheuttaa viiveitä potilaan hoidon saannissa ja voi siten olla hyvinkin kohtalokasta?, sanoo Risikko.

Myös valinnanvapauden laajentamisen uudistus mahdollistaa.

”Uudistus antaa mahdollisuuden laajentaa valinnanvapauden nyt myös esimerkiksi sosiaalipalveluissa, vammaispalveluissa ja kuntoutuksessa”, toteaa Risikko

Terveyspalveluissa valinnanvapaus tuli rajatusti jo vuonna 2011, laajeten koko maata kattavaksi tämän vuoden alusta.

”Tärkeää on myös se, että palvelut saadaan yhdenvertaisemmaksi riippumatta siitä missä kunnassa asuu. Tulevaisuudessa ei tarvitse palvelujen saannin vuoksi vaihtaa asuinpaikkaa?, sanoo ministeri Risikko