Risikko: Keskusta on kuolettamassa kuntia ja kiristämässä verotusta

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko kannattaa peruskuntien säilyttämistä Suomen hallinnossa. Risikon mukaan Keskustan esittämä maakuntamalli merkitsee kuoliniskua monille suomalaisille kunnille.

”Rakenteellisia uudistuksia on tehtävä kunta- ja aluehallinnossa, mutta miten käy kuntien, jos niiltä viedään kaikki tehtävät yksitellen pois”, Risikko ihmettelee.

Hän muistuttaa, että maakuntamalli veisi merkittävän osan kuntien nykyisistä tehtävistä.

Risikko korostaa, että juuri kunnat ovat toimineet hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareina ja elinvoiman moottoreina.

”Nyt valta ja vastuu hyvinvointipalveluista siirrettäisiin pikku hiljaa uudelle hallinnon tasolle. Uudistus loisi hallintoon päällekkäisyyttä ja sekavuutta tilanteessa, jossa julkisen talouteen kohdistuu merkittäviä sopeutuspaineita”, Risikko jatkaa.

Erityisen huolissaan Risikko on siitä, että nyt ehdotettu uusi veroporras toisi lisää veropainetta suomalaisille ja heikentäisi suomalaisten ostovoimaa.

Risikon mukaan Keskustan puheet samaan aikaan kokonaisveroasteen nousun pysäyttämisestä ja uusien verojärjestelmien luomisesta ovat jyrkässä ristiriidassa keskenään.

”On aivan selvää, että uusi hallinnon taso kasvattaisi kansalaisten muutenkin liian kireää verotusta. Etenkin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa byrokratian lisääminen on edesvastuutonta. Meidän pitäisi ennemmin keskittyä turhan byrokratian purkamiseen ja helpottaa työtekijöiden sekä eläkeläisten veroähkyä”, Risikko painottaa.

Risikko luottaa jatkossakin siihen, että vahvat kunnat pystyvät takaamaan suomalaisille parhaita palveluita.

”Kunnille on annettava tilaa uudistua, jotta ne voivat yhteistyössä muiden kuntien kanssa rakentaa toimivia, uusia malleja. Tällainen tie parantaisi demokratiaa ja toisi palveluihin kaivattua kustannustehokkuutta,” Risikko päättää.