Ravi: Valtion tuki kunnille on lisääntynyt merkittävästi

Korhosen perjantaina esittämän tiukan syytöksen mukaan ministerit Katainen, Vanhanen ja Cronberg sortuvat kuntatalouden vääristelyyn.

”Korhonen syyttää hallitusta kuntien rahoituksen vähentämisestä, mikä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Tosiasiassa kunnat saavat valtiolta historiallisen korkeat valtionavut kuluvalle vuodelle. Lisäys on valtiovarainministeriön tarkistamien lukujen mukaan 755 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna”, Ravi toteaa.

”Valtionapujen nousu usealla sadalla miljoonalla vuoteen 2007 verrattuna johtuu mm. siitä, että toisin kuin edelliset hallitukset, sinivihreä hallitus maksaa kunnille kuuluvat indeksikorotukset sataprosenttisina. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus tehtiin niin ikään sataprosenttisesti. Sinivihreä hallitus tekee kustannustenjaon tarkistuksen täysimääräisesti heti ensimmäisestä vuodesta lähtien, kun taas edellinen hallitus viivästytti kustannustenjaon tarkistuksen maksamista ja otti näin ollen kunnilta ”pakkolainaa”. Lisäksi kunnat saivat 150 miljoonan euron pysyvän tuen niin sanotun Tehy-ratkaisun yhteydessä naisvaltaisten alojen palkkausta varten”, muistuttaa Ravi.

”Kuntatalous on näillä toimin merkittävästi tasapainoisempi, mutta talouskasvun hidastuessa niin kuntien kuin valtion saamat verotuotot ovat pienentymässä. Tämä on hallituksella hyvin tiedossa, ja tästä syystä hallitus toteuttaakin massiivisen elvytyspaketin, joka pitää yllä talouskasvua ja työllisyyttä myös kunnissa”, toteaa Ravi.

”Veronkevennykset – jotka muuten korvataan kunnille täysimääräisesti – väylähankkeet, energiainvestoinnit, rakentamisen edistäminen ja kotitalousvähennyksen kasvattaminen ovat juuri niitä toimia, jotka luovat SDP:nkin peräänkuuluttamaa luottamusta tulevaisuuteen”, Ravi listaa.

Lisätiedot: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970


Kuvat