Ravi: Tuloksena kilpailukykyä, työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta tukeva ohjelma

? Tuloksena on kilpailukykyä, työllisyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tukeva ohjelma, jossa näkyy vahva kokoomuslainen kädenjälki, Ravi arvioi.

? Kokoomuslaisen talouspolitiikan peruslinja jatkuu myös tulevalla hallituskaudella. Kokoomuksen keskeisen tavoitteen mukaisesti työn verotusta kevennetään talouskasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi. Tämän lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu vahvoja satsauksia perusturvan korottamiseen. Näin huolehditaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, Ravi sanoo.

Hallitusohjelmassa työn verotusta kevennetään yhteisöveroa alentamalla sekä huolehtimalla siitä, että palkkatulon verotus ei kiristy missään tuloluokassa. Pienituloisen työn verotusta kevennetään, jotta työn vastaanottaminen tulee kannattavammaksi. Työtulovähennystä ja perusvähennystä korotetaan yhteensä 400 miljoonalla eurolla. Hallitus on varautunut keventämään tuloverotusta vielä enemmän, jos Suomeen syntyy kilpailukykyä edistävä työmarkkinaratkaisu.

? Tuleva hallitus ottaa myös julkisen talouden velkaantumista koskevan haasteen vakavasti. Hallitusohjelmaan kirjatuin toimin katkaistaan valtion velkaantumiskierre. Velkaantumista ja julkisen talouden kestävyyttä seurataan vuosittaisilla tarkastuksilla. Lisätoimilla varmistetaan tarvittaessa se, että velkaantuminen pysäytetään ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus kyetään turvaamaan, Ravi toteaa.