Ravi: Perintöveron alentaminen järkevä ratkaisu

Perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö totesi verohuojennuksen korottamisen ongelmalliseksi perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta. Tämän välttämiseksi esitellyt huojennusmallit taas lähtivät siitä, että yritysten taseita avattaisiin. Näiden vaihtoehtojen todettiin kuitenkin johtavan ennalta arvaamattomiin ja yritysten kannalta jopa nykytilaa huonompiin lopputuloksiin.

”Hallituksen ratkaisu on järkevä päätös tässä tilanteessa, sillä hyvä tarkoitus helpottaa sukupolvenvaihdoksia uhkasi johtaa aiempaa huonompaan verojärjestelmään. Olenkin tyytyväinen, että hallitus päätti ohjata tässä säästyvät varat yleiseen perintöveron 1. veroluokan kevennykseen. Tämä muuttaa perintöverotusta entistä oikeudenmukaisempaan suuntaan”, Ravi toteaa.

Ravi on myös tyytyväinen hallituksen päätökseen ohjata yritysten luotonantoon merkittävästi lisärahaa. Näin saadaan erityisesti pk-yritysten luototusta parempaan suuntaan. Lisäksi käyttöön otetaan jälleenrahoitusmalli, jossa Suomen Vientiluotto Oy jälleenrahoittaa Suomesta tapahtuvan vientikaupan edellyttämää pitkäaikaista luotonantoa.

”Kansainvälinen finanssikriisi on iskenyt erityisen voimakkaasti pienten ja keskisuurten yritysten luotonsaantiin pankeilta. Näin ollen julkisen luototuksen tarve viennin ylläpitämiseksi nousee erittäin tärkeään asemaan. Hallitus onkin lähtenyt ripeästi liikkeelle ongelman purkamisessa ja tukipaketti on kokoluokkansa puolesta riittävä”, sanoo Pekka Ravi.

Lisätietoja: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970, pekka.ravi@eduskunta.fi


Kuvat