Räty: Todellinen valinnanvapaus tuo tasa-arvoa terveydenhuoltoon

”Vaikka me suomalaiset pidämme usein terveydenhuoltoamme hyvin tasa-arvoisena, tasa-arvo ei ulotu potilaiden valinnanvapauteen. Todellisen valinnanvapauden ja siten myös tasa-arvoisen palveluiden saatavuuden tulisi kuulua kaikille suomalaisille”, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty Lääkäripäivien iltajuhlassa 8. tammikuuta Helsingissä.

Hyvin toimeentulevat ja sopivalla työnantajalla työskentelevät suomalaiset voivat valita, käyttävätkö he yksityisiä vai julkisia terveyspalveluita. Heidän käytössään ovat työterveyshuollon kattavat sairaanhoidon palvelut, yksityiset sairauskuluvakuutukset ja yksityisesti rahoitettavat terveyspalvelut. Työelämän ulkopuolella olevat ja vähävaraiset ihmiset voivat valita kaikkein vähiten.

”Ensi vaalikaudella uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta. Mielestäni Suomessa tulisi siirtyä malliin, jossa kaikki suomalaiset voivat valita oman julkisen perusterveydenhuollon palvelunsa julkisten ja yksityisten tuottajien joukosta. Tämä niin kutsuttu ”raha seuraa potilasta -malli” tarkoittaisi sitä, että nykyinen monikanavainen rahoitusjärjestelmä purettaisiin.”

Ministeri Räty pitää suomalaisten terveyspalvelujen laatua hyvänä. Eroja on sen sijaan palvelujen saatavuudessa.

”Suomalaiset terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät yhtä ammattitaitoisesti työnantajasta riippumatta. Palveluiden saatavuus sen sijaan riippuu usein palvelun tuottajasta ja rahoituksesta. On tärkeää, että jokainen suomalainen saa tarvitsemansa terveyspalvelut oikeaan aikaan”, ministeri Räty totesi.

Ministeri Rädyn mukaan ”raha seuraa potilasta -rahoitusmalli” olisi myös EU:n potilasdirektiivin hengen mukainen ja asettaisi suomalaiset yhdenvertaiseen asemaan muiden eurooppalaisten kanssa. Potilasdirektiivi antaa potilaille jo nyt mahdollisuuden valita haluamansa terveyspalvelujen tarjoajan koko EU:n alueella.