Räty: Influenssarokotukset apteekkeihin

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty kannattaa työryhmän ehdotusta siitä, että apteekkien toimintaa laajennetaan lisäämällä kausi-influenssarokotukset apteekkien palveluihin.

”Suomalaisten into ottaa influenssarokotteita on liian matala. Yhtenä syynä voi olla se, että rokotteen ottamiseksi pitää hakeutua erikseen terveysasemalle tai hakea resepti lääkäriltä. Jos apteekeille annetaan rokotusmahdollisuus, ihmiset voisivat valita useammasta rokotuspisteestä. Rokotuksen voisi käydä ottamassa helposti keskellä arkirutiinejaan”, Räty sanoo.

”Kausi-influenssarokote voitaisiin luovuttaa apteekeista ilman erillistä reseptiä, jos rokote pistetään välittömästi apteekin tiloissa. Rokotusturvallisuudesta on kuitenkin pidettävä huolta. Farmaseuttisen koulutuksen saanut henkilö voisi antaa rokotuksen, jos hän on saanut siihen asianmukaisen koulutuksen. Apteekkarilla olisi viimesijainen vastuu rokottamisesta.”

Ministeri Räty kannattaa myös ns. terveyspistetoiminnan laajentamista apteekkeihin. Tällä hetkellä toimintamallia on pilotoitu kolmessa apteekissa – Joensuussa, Raahessa ja Raumalla.

”Apteekkien terveyspisteissä voi hoitaa pieniä vaivoja. Ne tarjoavat matalan kynnyksen palveluja ja vähentävät terveyskeskusten kuormitusta. Näen tällaisen palvelun hyvänä yhteistyömuotona apteekkien sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.”