Räty: Ikääntyneet voisivat valita kotiin tulevan hoitajan

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty ehdottaa, että ikääntyneet voisivat valita eri palveluntuottajien välillä sosiaalipalveluissa, esimerkiksi kotiin tuotavissa palveluissa.

?Kotipalveluita voisivat hyvin tuottaa julkiset ja yksityiset toimijat. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat ammattitaitoisia työnantajasta riippumatta. Tuottajilla pitää tietysti olla tarkat kriteerit ja niitä pitää valvoa, kuten nytkin tehdään.?

Valinnanvapautta lisäämällä parannettaisiin Rädyn mukaan ihmisten saamia palveluita.

?Ei ole mitenkään yhdentekevää, kuka kynnyksen yli astuu kotiin kaksi tai kolme kertaa päivässä. Kun kotipalvelua tekevän ammattilaisen voi halutessaan vaihtaa, paranee ihmisten tyytyväisyys ja palveluiden laatu. Ikäihmisten terveyttä ja itsenäistä toimintakykyä on tuettava hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla?, Räty sanoo.

?Ensi vaalikaudella aloitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistus. Pidän järkevänä mallia, jossa kaikki suomalaiset voivat valita oman julkisen perusterveydenhuollon palvelunsa julkisten ja yksityisten tuottajien joukosta. Valinnanvapautta voisi olla myös sosiaalipalveluissa, kuten vanhustenhuollossa, vammaispalveluissa ja kuntoutuksessa. Jokainen suomalainen on oman hyvinvointinsa asiantuntija.?

?On myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, joissa vaaditaan julkista tuottamista. Esimerkiksi lastensuojelun päätösten ja viranomaispäätösten pitää olla julkisen sektorin tuottamia, samoin kuin erikoistason erikoissairaanhoito.?