Raskas päätös

Harkinta on ollut myös pitkällinen. Edustajantyön, puoluejohtajan ja ministerin tehtävien sekä kahden pienen lapsen perheen johdosta pääasiallinen kotimme on ollut Espoossa jo pidempään.

Olen ollut toki myös siilinjärveläinen, ja meillä on toinen koti täällä. Perhe-elämä pienten lasten kanssa on minulle niin arvokasta, että haluan jokaisen vapaahetkeni perheen parissa viettää. Sen mahdollistaa parhaiten asettuminen yhteen kotiin Espooseen.

Vaalipiirini eduskuntavaaleissa vaihtuu siis Uudenmaan vaalipiiriin. Olen silti jatkossakin savolainen. Jokainen meistä suomalaisista on syntyisin ja kotoisin jostakin. Ne juuret ja ymmärrys kotiseudun elämänmenosta meillä kaikilla tietenkin säilyvät elämän meitä kuljettaessa. Savon asioita tulen aina seuraamaan ja kotiseutu on sydämessäni.

Hyvinvointivaalit

Tulevat vaalit ovat harvinaisen tärkeät suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen näkökulmasta. Koulujen, päiväkotien, terveyskeskusten ja vanhustenhoidon tulevaisuus ratkaistaan sillä, kenen vaihtoehtoon Suomen talouden kuntoon saattamiseksi äänestäjät antavat luottamuksensa.

Kokoomus puhuu taloudesta ainoastaan välineenä jokaisen suomalaisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Siksi talous on laitettava kuntoon valtaisan elvyttämisen jälkeen.

Ilman vahvaa taloutta Suomessa ei ole hyvinvointia. Elvytys piti julkisia investointeja, työpaikkoja ja kotimaista kysyntää käynnissä, kun vienti ja verot romahtivat kansainvälisen talouskriisin kurimuksessa. Elvytysvelkaantuminen on saatava hallitusti pysähtymään talouden lähdettyä kasvuun.

Kokoomuksen vaihtoehto velkaantumisen pysäyttämiseksi on sosiaalisesti kestävin ja oikeudenmukaisin. Haluamme tehdä mahdollisimman paljon pehmeillä keinoilla, jotta vältämme kovia keinoja.

Pehmeitä keinoja ovat työurien pidentäminen tulevina vuosikymmeninä, julkisen sektorin tuottavuuden parantaminen sekä talouskasvua vauhdittavat verouudistukset. Nämä kaikki myös kasvattavat hyvinvointimme kakkua.

Kovia keinoja ovat veronkiristykset ja menoleikkaukset. Ne paitsi tuntuvat kovimmin arjessa, myös supistavat hyvinvointimme kakkua. Ne puolueet ja tahot, jotka vastustavat näiden pehmeiden keinojen käyttöä, kannattavat siis menoleikkauksia ja veronkiristyksiä. Tämän me haluamme suomalaisille vaaleissa kertoa.

Kerromme siis kaunistelematta mikä on tilanne. Annamme myös vääristelemättä vaihtoehdon, miten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan. Tarkoituksenamme on jatkossakin luvata vähiten, mutta pitää se minkä lupaamme. Me suomalaiset pärjäämme kyllä, kun rohkenemme toimia oikein.