Puheenjohtaja Stubb: ?Kokoomus edistää yrittäjien tavoitteita?

Hallitus on tänään sopinut lisätalousarviosta. Loppusummaltaan noin 300 miljoonan euron lisäbudjetin painopiste on työssä ja yrittäjyydessä. Samalla hallitus sopi erityisestä yrittäjyyspaketista, jossa erityisesti pienten yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan.

?Hallituksen lisäbudjetti vahvistaa kasvua ja työllisyyttä. Se helpottaa yrittämistä. Suomi on saatava liikkeelle. Jos emme tee työllisyyttä vahvistavia päätöksiä ja rakenteellisia uudistuksia, niin leikkausten tie ei koskaan lopu?, Stubb sanoo.

Kokoomukselle tärkein yksittäinen kokonaisuus lisätalousarviossa oli tänään sovittu yrittäjyyspaketti.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on toteuttanut laajan yrittäjyyskiertueen. Osana kiertuetta Kokoomus on kysynyt yrittäjiltä, millä keinoilla yrittäjyyden edellytyksiä voitaisiin parantaa. Kokoomuksen kymmenen tavoitetta julkistettiin kesällä 2014. Yrittäjyyspaketti toteuttaa niitä toiveita, joita yrittäjät itse näkivät kiireellisinä muutostarpeina.

Yritysten sukupolvenvaihdosten maksuaikaa pidennetään viidestä seitsemään vuoteen. Tämä helpottaa perintöveron maksamista, jottei yrityksen omaisuutta tarvitsisi myydä veron maksamista varten muutenkin vaativassa sukupolvenvaihdostilanteessa.

Lisäksi hallitus nostaa yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa 10 000 euroon nykyisestä 8 500 eurosta sekä huojennusrajaa 22 500 eurosta 30 000 euroon. Muutokset helpottavat aivan pienten yritysten toimintaa sekä kannustavat ihmisiä kokeilemaan pienimuotoista yrittäjyyttä.

Hallitus sopi myös, että maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönoton lainsäädäntövalmistelu jatkuu siten, että seuraava hallitus voi halutessaan toteuttaa uudistuksen v. 2016 alusta lähtien.

Hallitus on jo aikaisemmin antanut esityksen, jolla yleinen maksuehto muutetaan 60 päivästä 30 päivään. Tämä auttaa erityisesti pieniä alihankintayrityksiä, joilla on mahdollisuus saada maksu kumppaneiltaan jatkossa lyhyemmässä ajassa. Esitys lähti alun perin liikkeelle Kokoomuksen kansanedustajien Arto Satosen ja Outi Mäkelän tekemästä aloitteesta.

Kuluvan vaalikauden aikana on tehty merkittävä joukko myös muita yrittäjyyttä edistäviä toimia. Esimerkiksi yhteisöveroa on alennettu 26 prosentista 20 prosenttiin ja osinkoveron huojennusalueen enimmäismäärää on nostettu 150 000 euroon. Yritysten rahoitusta helpottamaan on perustettu miljardiluokkaan nousevat kasvurahastot ja yritysten innovaatioiden rahoitusta on lisätty.

?Kasvun käynnistämiseen ei ole hopealuotia. Meidän on tehtävä suuri joukko pieniä päätöksiä, jotka asettavat työn ja yrittäjyyden etusijalle?, Stubb toteaa.