Katainen: Työllisyyssopimuksella ostovoimaa, kilpailukykyä ja työllisyyttä

– Riski pidemmästä hitaan talouskasvun jaksosta on kasvanut. Kun talouskasvu hidastuu, vain parhaat pärjäävät globaalissa kilpailussa. Nyt jos koskaan on kysyntää työmarkkinapolitiikan ja talouspolitiikan uudenlaiselle yhteistyölle.

– Hajautetussa mallissa on riskinä palkkainflaatio, ostovoiman rapautuminen, kilpailukyvyn heikkeneminen ja jatkuvat työtaistelut. Toisaalta paluuta perinteisiin tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin ei ole.

– Hallitus on valmis tukemaan sellaisen koordinaation syntymistä, jolla voidaan parantaa kilpailukykyä ja työllisyyttä. Jos palkkaratkaisu turvaa kilpailukyvyn, niin hallitus voi turvata palkansaajien ostovoiman parantamisen keventämällä palkkaveroa. Esimerkiksi yhden prosenttiyksikön ansiotuloveron kevennys parantaisi ostovoimaa saman verran kuin 3-4%:n korotus nimellispalkkoihin.

– Vastuu uudenlaisen työmarkkinayhteistyön löytymisestä on nyt työmarkkinaosapuolilla.