Pohjoismaisista arvoista ei tingitä

Tästä kaikesta meidän on syytä olla ylpeitä. Mutta juuri tätä vastaan hyökättiin Norjassa 22. päivänä heinäkuuta. Vastenmieliset ja järjettömät hyökkäykset Utøyan saarella ja Oslossa kohdistuivat siihen kaikkeen, mitä olemme yhdessä rakentaneet, tarkoituksenaan romuttaa maittemme ihanteet sekä arvot, joiden varaan yhteiskuntamme ovat rakentuneet.

Aiomme yhdessä näyttää, ettei se tule onnistumaan. Kuten norjalainen kollegamme Jens Stoltenberg on sanonut: Pahuus voi tappaa ihmisen, mutta ei koskaan nujertaa kokonaista kansaa.

Vanhojen historiallisten siteittemme ja tämän päivän poliittisen yhteistyön kautta yhteisistä arvoistamme on rakentunut pohjoismainen yhteenkuuluvuus, joka on juurtunut syvälle kansoihimme. Me Pohjoismaat seisomme toistemme vierellä myötä- ja vastoinkäymisissä. Kun jokin maistamme joutuu katastrofin ja tragedian kohteeksi, olemme toistemme tukena. Nyt meidän on yhdessä näytettävä avoimien ja vapaiden yhteiskuntiemme voima. Meidän on yhdessä puolustettava niitä arvoja, joista haluamme oman osamme maailmasta olevan tunnettu: avoimuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Tässä työssä on muutamia erityisen tärkeitä alueita.

Meidän on jatkossakin tuettava ja kannustettava nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Nuorten osallistuminen, poliittisesti tai muulla tavalla, on välttämätöntä demokratiamme toimivuuden kannalta. Siksi vierailemme tänään yhdessä partiolaisten maailmanjamboree -leirillä, joka pidetään Ruotsissa Kristianstadin ulkopuolella. Partioliikkeeseen kuuluu noin 40 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa ympäri maailmaa. Se on siten maailman suurin aatepohjainen nuorisoliike, jonka perustana on rajat ylittävä sitoutuminen ympäristöön, rauhaan ja yhteisöllisyyteen. Tänä viikonloppuna päättyvällä maailmanjamboreella on lähes 40 000 ihmistä eri kulttuureista, uskonnoista ja maista tavannut toisiaan, vaihtanut kokemuksia ja jakanut elämyksiä kahden viikon aikana. Tämä on vahva näyttö nuorten sitoutuneisuuden voimasta ja vahvuudesta. Taustaltaan ja maailmankatsomukseltaan erilaisten ihmisten väliset kokoontumiset ovat paras tapa osoittaa suvaitsevaisuutta ja avoimuutta.

Pohjoismaiden hallitusten on yhdessä viranomaistemme kanssa jatkettava edelleen työtä maittemme turvallisuuden parantamiseksi. Joka maassa tulee nyt arvioida aseiden hallussapidon edellytyksiä ja räjähteiden valmistukseen käytettävien aineiden saatavuutta. Lisäksi ennaltaehkäisevää työtä on kehitettävä, jotta voisimme ajoissa estää rikolliset suunnitelmat. Erityisesti sosiaalityötä tulee kehitettää, jotta huomaisimme ajoissa ne henkilöt, jotka ovat vaarassa ajautua ääriliikkeiden pariin. Sellaisten liikkeiden parista lähteville pitää myös antaa oikeanlaista tukea niille, jotka päättävät jättää sellaisen ääriliikkeen. Menestyäksemme turvallisuuden parantamiseksi tehtävässä tässä työssä meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä niin Pohjolassa kuin muiden Euroopan maiden kanssa ja erityisesti Europolin työssä.

Hyvinvointimallimme eivät perustu vain valtion vastuuseen kansalaisistaan vaan myös meidän kaikkien keskinäiseen vastuuseen toisistamme. Samalla kun asianomaiset viranomaiset vastaavat turvallisuudesta ja suojelusta, kannamme jokainen vastuuta omasta suvaitsevaisuudestamme ja toisistamme huolehtimisesta.

Pohjoismainen yhteistyö on kaikilta näiltä osin luonnollisesti keskustelun aiheena kun seuraavan kerran tapaamme yhdessä kaikkien pohjoismaiden pääministereiden kanssa syksyllä Kööpenhaminassa pidettävän Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteydessä.

Lähes viidenkymmenen vuoden aikana olemme onnistuneet luomaan maitamme yhdistävän pohjoismaisen yhteiskuntamallin. Se on luonut pohjan turvallisuudelle, yhteenkuuluvuudelle ja luottamukselle täällä asuvien ihmisten keskuudessa. Se on vahvistanut maitamme ja antanut meille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä muuttuvassa maailmassa. Jatkamme pohjoismaisen yhteiskuntamallin kehittämistä tulevinakin vuosina. Se on tärkein välineemme taistelussa demokratianvastaisia mielenilmauksia, ääriliikkeitä ja väkivallan käyttöä vastaan.

Suomen pääministeri Jyrki Katainen
Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen
Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt