Petteri Orpo: Yrittäjyyden esteitä on karsittava

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo kutsuu lähiviikkoina yrittäjiä kertomaan eduskuntaryhmälle käytännön kokemuksia siitä, miten yritysten byrokratiataakkaa voitaisiin raivata kasvumahdollisuuksien tieltä.

?Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa elokuun lopulla nousi vahvasti esiin tarve kartoittaa ja purkaa kymmenen yrittäjyyden suurinta estettä?, Orpo kertoo. Orpon mukaan vuosien saatossa säädettyjen lakien ja säädösten kokonaisuus on muodostunut kasvun esteeksi. ?Nyt pitää katsoa koko kuvaa ja miettiä, onko kaikki sääntely todella tarpeen?, Orpo tiivistää.

Orpon mukaan myös hallituksen rakennepaketissa on edistetty tätä tavoitetta. Hallitus valmistelee säätelyn vähentämistä eri aloilla ja sitoutuu päätöksissään välttämään teollisuudelle aiheutuvien kustannusten ja sääntelytaakan lisäämistä.

?Kokoomus haluaa tuoda tähän työhön erityisesti pk-yritysten näkökulman. Ei ole oikein, että pienissä yrityksissä vähäisiä resursseja joudutaan käyttämään kohtuuttomasti erilaisten normien ja byrokraattisten velvoitteiden täyttämiseen?, Orpo muistuttaa.

Petteri Orpon mukaan yrittäjien ääntä on kuunneltava tarkemmin, sillä uudet työpaikat syntyvät pääasiassa maamme pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. ?Viimeisen kymmenen vuoden aikana syntyneistä 120 000 uudesta työpaikasta 110 000 on syntynyt pk-sektorille. Näiden yritysten rooli Suomi-talkoissa on siis aivan keskeinen?, Orpo muistuttaa.

Orpon mukaan yrittäjiä on saatava lisää, eikä innostusta ainakaan kannata tappaa turhalla yrittäjyyttä estävällä säätelyllä. ?Näin yrittäjän päivänä on syytä myös kiittää kaikkia suomalaisia yrityksiä siitä työstä, mitä teette isänmaan eteen,? Orpo päättää.

Lisätietoja:
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Pääsihteeri Sami Paatero p. 09 432 3241