Petteri Orpo: Veteraanien asia on yhteinen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo piti Kokoomuksen ryhmäpuheen eduskunnan juhlatäysistunnossa tänään. Istunnossa käsiteltiin eduskuntaryhmien yhteistä aloitetta, joilla parannetaan yhteiskunnan tukea veteraaneille. Puheessaan Orpo korosti itsenäisyyden merkitystä ja kunnioitusta itsenäisyyden puolesta taistelleille.

– Syvä kunnioitus sankariteosta kuuluu erityisesti sotiemme veteraaneille, miehille ja naisille. He antoivat isänmaalle ja tuleville sukupolville paljon, Orpo totesi puheessaan.

Vaikka yhteiskunta on vuosien saatossa pyrkinyt tukemaan veteraaneja eri tavoin, ovat määrärahat olleet rajalliset. Läheskään kaikki halukkaat eivät ole kuntoutukseen päässeet.

– Kun veteraanien keski-ikä lähenee jo 90:tä vuotta, on nyt viimeinen hetki turvata kaikille halukkaille kuntoutus, Orpo sanoi.

Käsittelyssä olleella lakialoitteella halutaan taata kuntoutukseen pääsy kaikille halukkaille.

– Aloite on kaikkien yhteinen ilman puoluepolitiikkaa. Veteraanien asia on yhteinen, Orpo totesi.

—————————

Ryhmäpuhe 5.12.12

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo

Arvoisa puhemies, kunnioitetut sotiemme veteraanit!

Huomenna tulee kuluneeksi 95 vuotta siitä kun Suomi julistautui itsenäiseksi valtioksi muiden kansakuntien joukkoon.

Viime sodat kokeneilla on aivan erityinen osa maamme historiassa ja itsenäisyytemme varmistamisessa. Koko kansakuntamme osallistui sotaponnistuksiin kotirintamalla ja taistelujoukoissa; sotilaina ja Lottina. Jokaista tarvittiin. Sodan jälkeen kovia kokenut maa jälleenrakennettiin, yli 400 000 luovutetuilta alueilta evakoitua asutettiin ja Neuvostoliitolle maksettiin raskaat sotakorvaukset.

Arvoisa puhemies!

Maailman historia on täynnä vahvemman oikeutta, pienempien kansojen alistamista ja epäoikeudenmukaisuutta. Suomi ei taipunut vaan vastusti ylivoimaista vihollista. Euroopan sotaa käyneiden maiden pääkaupungeista vain Lontoo, Moskova ja Helsinki säästyivät miehitykseltä.

Syvä kunnioitus näistä sankariteosta kuuluu erityisesti sotiemme veteraaneille, miehille ja naisille. He antoivat isänmaalle ja tuleville sukupolville paljon. 90 000 antoi henkensä ja kymmenet tuhannet terveytensä. He kestivät vuosia epäinhimillisissä oloissa. He turvasivat meille itsenäisen isänmaan, yksilönvapauden ja hyvinvoinnin, josta olemme päässeet Suomessa – yhdessä maailman tasa-arvoisimmassa ja vauraimmassa maassa – nauttimaan.

Kunniavelkaa ei voi maksaa takaisin. Yhteiskunta on vuosien saatossa pyrkinyt tukemaan veteraaneja eri tavoin. Ikääntyvien veteraanien kuntoutus on ollut tapa lisätä veteraanien hyvinvointia ja toimintakykyä. Määrärahat ovat kuitenkin olleet rajalliset ja läheskään kaikki halukkaat eivät ole kuntoutukseen päässeet. Kun veteraanien keski-ikä lähenee jo 90:tä vuotta, on nyt viimeinen hetki turvata kaikille halukkaille kuntoutus.

Arvoisa puhemies!

Kuntoutukseen pääsy halutaan taata kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien talousarvioaloitteella. Aloite on kaikkien yhteinen ilman puoluepolitiikkaa. Veteraanien asia on yhteinen.

Maan hallitus lisäsi noin 26 miljoonan euron kuntoutusmäärärahoihin 4 miljoonaa ja eduskunta ryhmäjohtajien aloitteesta 6 miljoonaa euroa. Kunnat kanavoivat avun omille veteraaneilleen. Kuntoutusmäärärahan lisäksi invalidien haitta-asterajoja lasketaan käsittelyssä olevalla lakialoitteella, jotta aiempaa useampi pääsisi tuetun hoidon piiriin.

Talousarvioaloitteeseen liittyy myös vahva vaatimus. Kuntoutusmäärärahan on oltava tulevaisuudessa tasolla, jolla kuntoutus on tarjolla kaikille sitä hakeville.

Arvoisa puhemies!

Tämä on pieni kädenojennus verrattuna siihen mitä veteraanit ovat tehneet. Haluamme osoittaa kunnioitusta sankareille – niille miehille ja naisille, jotka ovat vielä keskuudessamme. Vuosikymmenten kuluessa on tärkeä muistaa heidän tekojaan. Ne muistuttavat meitä itsenäisyytemme hinnasta. Veteraanit ja sankarihaudat kertovat meille isänmaan ja lähimmäisen rakkaudesta, uhrautumisesta ja yhteisen edun asettamisesta oman edun edelle. Meidän on muistettava ja siirrettävä nämä teot erityisenä perintönä sodankokeneilta sankareilta nuoremmille sukupolville.

Kiitos!