Petteri Orpo: Hallitus vähentää kuntien taakkaa ja vahvistaa peruspalveluita

– Hallituksen tänään päättämällä rakennepoliittisella ohjelmalla karsitaan kuntien tehtäviä ja normeja miljardilla eurolla.

– Hallitus on valinnut tien, jolla kansalaisten peruspalvelut voidaan säilyttää. Kuntien vuosien varrella kasvanutta tehtävätaakkaa kevennetään, jotta huomio voidaan kiinnittää oleelliseen kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen, Orpo painottaa.

Kuntien velvoitetaakkaa on lisätty yksin sosiaali- ja terveyspalveluissa 2000-luvulla noin 1,5 miljardilla eurolla. Samalla uusien tehtävien hoitamiseen ei ole kuitenkaan valtion toimesta osoitettu riittävää rahoitusta, mikä on ajanut kuntatalouden ahtaalle.

– Tänään hallitus päätti vähentää kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrää, mitä aiemmat hallitukset eivät ole kyenneet tekemään. Tämä on hyvä uutinen suomalaisille kuntapäättäjille.

– Kuntien velvoitteiden purkamisella kunnille mahdollistetaan palveluiden tuottaminen järkevimmällä tavalla. Sääntelyn vähentäminen lisää kuntapäättäjien ja kuntalaisten valinnanvapautta palveluiden järjestämisessä.

Rakennepoliittisessa ohjelmassa päätettiin lisäksi kuntien talousohjausjärjestelmän käyttöönotosta. Mikäli kunnille osoitetaan jatkossa uusia lakisääteisiä tehtäviä, niille tulee samalla osoittaa rahoitus tehtävien hoitamiseen. ?Kuntien talousohjaus hillitsee jatkossa uusien tehtävien siirtämistä kunnille ja auttaa kuntatalouden tasapainottamisessa?, Orpo lisää.

Lisätiedot:
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja,
kansanedustaja Petteri Orpo 044 269 3113