Paikallisia yrityksiä hyödynnettävä myrskyvaurioiden korjaamisessa

– Laajemman vaurion tapahtuessa jakeluverkon korjauksessa on tulevaisuudessa hyödynnettävä välittömästi kaikkia paikallisia sähköasennusyrityksiä ja metsäalan ammattilaisia. Näin ei esimerkiksi tapahtunut kotipaikkakunnallani Sastamalassa, kertoo maaseutuvaltuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen.

Satosen mukaan laajat sähkökatkot etenkin talvisaikaan vaativat ripeitä korjauksia. Erityisesti kotieläintiloilla sähkönsaanti on elintärkeää. Tällaisessa tilanteessa on tehtävä kaikki voitava. Myös niiden yritysten, joilla on yksinoikeus sähköverkon huoltoon, pitää ottaa käyttöön kaikki saatavissa oleva paikallinen apu.

Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunta kiittää elinkeinoministeri Häkämiehen ripeää toimintaa sähkön jakelujärjestelmän toimintavarmuuden parantamiseksi. Ministeriössä on käynnistynyt työ, jonka toimeksiantoon sisältyy varautumistason parantaminen, verkkoyhtiöiden korvausvelvollisuuden tarkistaminen, erityistoimet maakaapeloinnin nopeuttamiseksi, neuvottelut maantielain muuttamisesta ja sähköyhtiöiden asiakastiedottamisen parantaminen.

– On erittäin tärkeää, että jakeluverkoston maakaapeloinnin nopeuttamista ja sen kustannukset eri toteutusvaihtoehdoissa selvitetään. Myös sähköyhtiöiden korvausvelvollisuutta on syytä muuttaa siten, että se kannustaa yhtiöitä vähentämään häiriöalttiutta, toteaa Satonen.