Outi Mäkelä: Vihreiden vaihtoehtobudjetti päästää velkaantumisen karkuun

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä pitää juuri julkistettua Vihreiden vaihtoehtobudjettia epäonnistuneena erityisesti työllisyysvaikutusten ja velan hillinnän näkökulmasta.

”Hallituksen talouspoliittinen linja rakentuu ennen muuta työllisyyttä lisäävien uudistusten varaan. Hallituksen keinovalikoima turvaa talouskasvun, työllisyyden ja sitä kautta hyvinvoinnin. Samalla velkaantuminen saadaan kuriin. Tähän vihreiden vaihtoehdolla ei uskottavasti päästä, koska siinä esimerkiksi lisätään työssäkäynnin kustannuksia ja heikennetään kotimaisen omistuksen kannattavuutta. Työntekoa ja yrittämistä pitää suosia eikä kurittaa”, Mäkelä painottaa.

Mäkelän mukaan Vihreät ovat valmiita päästämään velkaantumisen käsistä siirtämällä tasapainottamistavoitetta kahden vaalikauden päähän. Se tarkoittaa merkittävää lisäystä velanhoitokustannuksiin ja raskaampaa verorasitusta niille, jotka ovat lähivuosina tulossa työelämään.

”Velkaantumisen saaminen kuriin tarkoittaa väliaikaisesti tiukempaa menolinjaa. Julkinen talous ei tasapainota itse itseään, vaan se vaatii suunnitelmallista ja harkittua sopeuttamista. Yli puolen miljardin menolisäykset hallituksen esitykseen verrattuna osoittavat, että Vihreillä ei ole juuri huolta huomisesta. Jokainen tänään otettu velkaeuro on tulevien sukupolvien pöydässä syömistä”, Mäkelä varoittaa.

Mäkelä antaa Vihreille tunnustusta huomion kiinnittämisestä koulutukseen. ”Tästä voin sanoa, että olemme samaa mieltä. Koulutukseen täytyy suunnata lisää rahaa heti, kun taloustilanne alkaa osoittaa kohenemisen merkkejä”, Mäkelä päättää.