Outi Mäkelä: Tarastin esitys valvonnan järkeistämisestä ja hallinnon karsimisesta on erinomainen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä kehuu selvitysmies Lauri Tarastin esitystä aluehallintovirastojen roolista tulevaisuudessa.

”Byrokratian ja hallinnon purkamisessa pitää edetä kunnianhimoisesti. Tarastin esitys tukee tavoitetta ja tältä pohjalta on hyvä edetä”, Mäkelä sanoo.

Selvitysmies Lauri Tarasti kertoi tänään esittävänsä, että valtion aluehallintoa virtaviivaistetaan. Tarastin esityksen mukaan  yhdestä AVI:sta tulisi muita vahvempi, ja se jakaisi resurssit ja tehtävät alueille.

”Lupa- ja valvontatoimintaa tarvitaan jatkossakin, mutta uudistuksen yhteydessä tulisi myös pyrkiä luopumaan tarpeettomasta valvonnasta kokonaan, hallintorakenteiden kehittämisen lisäksi”, Mäkelä linjaa.