Outi Mäkelä: Suomea rakennetaan perustuslain pohjalta

Suomen Kuvalehti ja Seppo Kääriäinen ovat ryhtyneet epäilemään, ettei hallitus kunnioittaisi perustuslakia, tai että perustuslakivaliokunnassa oltaisiin ryhdytty politikoimaan. Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä tyrmää Kääriäisen väitteet.

– Perustuslaki nauttii suurta kunnioitusta ja siihen suhtaudutaan sen arvon edellyttämällä tavalla. Valiokunnan jäsenet puolueesta riippumatta ymmärtävät vastuullisen roolinsa. Tämän suhteen ei ole minkäänlaista epäselvyyttä ja on vaikea ymmärtää kritiikkiä, etenkään sote- ja kuntauudistuksen osalta, jossa asian käsittely on vielä alkuvaiheessa, Mäkelä sanoo.

Sote- ja kuntauudistuksessa perustuslaillisella arvioinnilla on äärimmäisen tärkeä rooli, paitsi organisaatiorakennetta koskevien, kuten vastuukuntakysymyksen, myös kuntalaisten tasapuolisen kohtelun osalta.

– Tässä on kyse siitä, että kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvat riittävät palvelut saadaan turvallisemmalle pohjalle ja samalla turvataan ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa oman alueen asioihin, Mäkelä jatkaa.

Kuntauudistus on herkkä kysymys kaikin puolin ja vaikuttaa siltä, että monet suhtautuvat asiaan tunteella.

– Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan tee ratkaisuja tunteiden, poliittisten vaikutteiden tai medialobbauksen perusteella, vaan perusteellisen ja huolellisen valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun pohjalta, Mäkelä linjaa.