Outi Mäkelä: Suomalainen teollisuus sai hallitukselta ansaitsemansa huomion

Vientiteollisuus on taloutemme kivijalka. Puoliväli-istunnon monet linjaukset korostavat vientisektorin kilpailukyvyn merkitystä. Suomi tarvitsee teollisia työpaikkoja. Hallitus antoi puoliväli-istunnossaan selkeitä toimeksiantoja talouskasvua vahvistaviksi toimiksi.

?Hallitus kertoi välttävänsä kaikissa päätöksissään teollisuudelle aiheutuvia lisäkustannuksia tai sääntelyä. Tämä on erittäin perusteltua ja hallitukselta merkittävä linjanveto. Verouudistus on tärkeä, mutta myös rikkidirektiivistä aiheutuvien kustannusten kompensaatio on merkittävä kirjaus kilpailukyvyn ja työpaikkojen kannalta?, Mäkelä painottaa.

Hallituksen selkeänä tavoitteena on lisätä yksityisen sektorin työpaikkoja. Tämä on olennaista, sillä vain suomalainen työ turvaa suomalaisen hyvinvoinnin.

?Kirjaus verouudistuksesta on selkeä signaali siitä, että kehysriihessä tullaan edistämään suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja sitä kautta suomalaisia työpaikkoja. 90-luvun laman aikaan sovittiin merkittävistä uudistuksista Suomen yritysverojärjestelmään. Nyt on vastaava tarve ja tahto tehdä työllisyyttä ja kasvua tukevia uudistuksia?, Mäkelä arvioi.

?Yritysten rahoituksen toimivuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Hallitus sitoutui valmistelemaan esityksiä, joilla yritysten rahoitusmahdollisuuksia kehitetään. Varsinkin siemen- ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita huomioidaan erityisten rahastojen kautta?, Mäkelä jatkaa.