Outi Mäkelä: Perustuslakivaliokunnan toimintaa kehitettävä avoimempaan suuntaan

Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajan, kansanedustaja Outi Mäkelän mielestä perustuslakivaliokunnan toimintaa tulee kehittää avoimempaan suuntaan sen toiminnan hyväksyttävyyden vahvistamiseksi.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tiistaina julkaisemassa raportissa entinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi esittää useita valiokunnan toiminnan kehittämistä koskevia esityksiä. ”Eduskunnan on syytä ottaa nämä esitykset vakavissaan harkittavaksi”, Mäkelä esittää.

EVA:n raportissa esitetään muun muassa, että perustuslakivaliokunnan tulisi keskittyä enemmän tärkeisiin tulkintalinjaa luoviin ratkaisuihin ja kehittää asiantuntijakuulemisia. Raportissa esitetään tavoitteeksi asiantuntijoiden joukon laajentamista ja kuulemismenettelyä koskevia parannuksia.

”Entisenä perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana olen huomannut, että valiokunnan työskentely nojaa liikaa yksittäisten asiantuntijakuulemisten varaan. Valiokuntaan kutsuttavien asiantuntijoiden henkilöjoukkoa tulee laajentaa ja kuulemismenettelyä kehittää tukemaan valiokunnan työtä, jotta valiokunnan jäsenet voisivat keskittyä heti oleellisten kysymysten arvioimiseen. Tehokas ja toimiva kuulemismenettely on välttämätöntä, jotta jäsenet pystyvät nopeassa tahdissa tekemään monipuolisen ja perustellun arvion esityksistä”, Mäkelä linjaa.

Viime vaalikausina valiokunnan työ on ruuhkautunut kauden loppupuolella, kun suuressa määrässä esityksiä on nähty perustuslaillisia ongelmia.

”Lainvalmistelussa tehtävään perustuslainmukaisuuden arvioimiseen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota, jotta perustuslakivaliokunta pystyy keskittymään keskeisimpien lakiesitysten arvioimiseen rauhassa, eikä valiokunta ruuhkautuisi”, Mäkelä päättää.