Outi Mäkelä metropoliehdotuksista: Selvittämistä ei kannata pelätä

Esiselvityksessä nojataan vahvoihin peruskuntiin. Vahvojen kuntien toimesta voidaan luontevasti ja tehokkaasti kehittää palveluverkkoja kokonaisuutena ja päättää mm. maankäytöstä. Kunnissa päätetään mm. vanhusten asumisesta, liikunnasta, kulttuurista, opetuksesta ja terveydenhoidosta. Kuntalaisille parempi vaihtoehto on demokratia kuin byrokratia. Kysymys onkin nyt siitä, minkä suuruinen on toimiva vahva peruskunta metropolialueella.

”Selvitysmiehet ovat luoneet äärimmäisen kunnianhimoiset esitykset, jotka haastavat kuntia keskusteluun. Argumentointi edellyttää että kunnilla on faktoja. Jotta keskustelussa voidaan edetä, on tärkeää, että selvitystyöt saadaan käyntiin viivyttelemättä. Kuntapäättäjiltä tarvitaan nyt rohkeutta. Kaikki päätökset, sekä liitokset, että liittymättä jättämiset on voitava perustella myös kuntalaisille.”

”On ollut hyvä, että esiselvityksen tekemisessä selvitysmiehet ovat kiertäneet ahkerasti kuntia. Keskustelu on saatu käyntiin ja uudet valtuutetut ovat päässeet heti asian ytimeen.”

”On ymmärrettävää, että metropolialueella tehtäville selvityksille asetetaan nyt kovat paineet. Ensimmäisenä käynnistyvät selvitykset ovat suuntaa-antavia koko maan kannalta.”

”Se että selvitysmiehet rajaavat metropolihallinnon tiukasti 14 kuntaan, johtunee tehtävänannosta. Raja on osin perusteltu, mutta kasvun ja kehityksen kannalta olisi ollut hyvä nähdä myöa laaja-alaisen metropolin vaihtoehto. Seuraavien 20 vuoden aikana Uudenmaan alueen uskotaan kasvavan 400000:lla asukkaalla.”