Outi Mäkelä: Keskushallinnon ravistelu paikallaan

Outi Mäkelä on tyytyväinen keskushallinnon uudistushankkeen etenemiseen ministeri Virkkusen johdolla. Hallituspuolueiden puheenjohtajat päättivät perjantaina perustaa parlamentaarisen komitean arvioimaan valtioneuvoston ja ministeriöiden johtamisrakennetta ja tehtäviä.

?On todella tervetullutta tuulettaa valtionhallinnon johtamisjärjestelmää. Se ei ole juurikaan muuttunut vuosien saatossa muun yhteiskunnan mukana?, Mäkelä sanoo.
Mäkelän mukaan hallinnon tulee aina lähteä kansalaisten tarpeista. ?Niin kunnissa kuin keskushallinnossakin on hallinnossa tehostamisen varaa ja mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. Yhteistyö ei ole saumatonta, vaikka kansalaisen pitäisi aina olla keskiössä.?

Erityisen tervetulleena Mäkelä pitää jo nyt päätettyä uudistusta, joka kokoaa ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutoimintoja yhteen valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. ?Tehokkuutta voidaan parantaa myös keskushallinnossa. Käännöspalveluiden ja muiden tukitoimintojen keskittäminen on varsin järkevää?, Mäkelä jatkaa. Hänen mielestään on kummallista, etteivät kuntien tuottavuutta peräänkuuluttaneet ministeriöt ole toistaiseksi päässeet sopuun edes lumitöiden tilaamisesta yhdessä.

Mäkelän mukaan paikallaan on myös pohtia, pitäisikö ministeriöiden ylimmät virat siirtää valtioneuvoston yhteisiksi. ?Ministeriöiden korkeat raja-aidat tulivat taas näkyviin, kun ministeriöiden piti esittää säästökohteita kunnille omilta hallinnonaloiltaan. Ylimpien virkamiesten siirtyminen valtioneuvoston yhteisiksi voisi madaltaa näitä aitoja ja mahdollistaa pohdinnan laajemmasta perspektiivistä?, Mäkelä pohtii.

Lisätietoja:
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
kansanedustaja Outi Mäkelä 050 5122877