Outi Mäkelä ja Arto Satonen: Pienyritykset eivät voi toimia pankkeina

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Outi Mäkelä ja Arto Satonen ovat huolissaan yritysten välisten maksuaikojen pidentymisestä. Edustajat toivovat, että asiaan voitaisiin puuttua mahdollisimman pikaisesti lainsäädännöllä.

– Tilanne on haastava erityisesti suuryritysten, jopa valtionyhtiöiden, alihankintaketjuissa oleville yrityksille. Isomman on helppo pompottaa, todellista liikkumavaraa ei pienellä, tai hieman isommallakaan, yrityksellä ole, Mäkelä ja Satonen harmittelevat.

– Kun laskuja ei makseta ajallaan, käytetään toista yritystä tosiasiallisesti pankkina. Tämä ei ole millään tavalla tarkoituksenmukaista, edustajat sanovat.

Suomen Yrittäjien pk-barometrin mukaan yli 40 prosenttia vastanneista yrityksistä on joutunut sopeutumaan yli 30 päivän maksuaikoihin yritysten välisissä maksuissa. Joidenkin yritysten kohdalla puhutaan jopa 2 kuukauden maksuajoista. Näin pitkä viive vaikuttaa vakavasti yrityksen toimintaan, sillä omat kassavarannot joutuvat kovalle koetukselle.

– Pahimmissa tapauksissa pienemmällä yrityksellä ei ole edes mahdollisuutta keskustella myöhästyneestä maksusta seuraavista koroista. Tarvitaan ripeitä toimia, tilanne on jo riistäytynyt käsistä, edustajat vaativat.

– Yli 30 päivän maksuaikoja ei voida pitää yhdenkään pienen yrityksen kannalta siedettävänä. Tarvittaessa kohtuulliset maksuajat on turvattava lailla, Satonen ja Mäkelä päättävät.

Lisätietoja:

Outi Mäkelä
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Kansanedustaja
outi.makela@eduskunta.fi
050 512 2877

Arto Satonen
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Kansanedustaja
arto.satonen@eduskunta.fi
(09) 432 3110