Outi Mäkelä: Ikääntymisen ei tule tarkoittaa yksinäisyyttä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä on ilahtunut, että yksinäisyys on teemana noussut nyt keskusteluun. Erityisesti hän on huolissaan ikääntyvien ihmisten kokemasta yksinäisyydestä ja siitä johtuvasta elämänlaadun heikentymisestä.

”Kun kunnat kaavoittavat ja luovat palveluratkaisuja ikääntyville, on olennaista selvittää, vastataanko niillä todella tulevaisuuden tarpeisiin ja onko yhteisöllisyys huomioitu. Ikääntyneille tulisi olla tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja, joista on mahdollista valita itselleen paras.”

Tutkimusten mukaan ikääntyneistä jopa kolmannes kokee jonkinasteista yksinäisyyttä. Tilanne on huolestuttava, sillä yksinäisyyden myötä muistihäiriöt ja terveyden yleinen heikkeneminen voi lisääntyä.

?Suomalaisten ikäihmisten yksinäisyys on valitettavan yleistä. Ongelmaa ei ratkaista vain palveluilla vaan ratkaisuja on löydettävä monesta paikasta: asuminen ja harrastusmahdollisuudet ovat esimerkkejä.?

Mäkelän mukaan ikäihmisten tilannetta pitäisi pystyä katsomaan aina yksilöllisesti. Valtaosa ikääntyneistä haluaa asua kotona, ja tässä on ihmisten tahtoa tuettava ja kunnioitettava. Moni haluaa kuitenkin myös ajoissa varmistua siitä, että koti ei tule esteeksi ja että sen sijainti mahdollistaa palveluiden helpon saatavuuden ja yhteisön tuen. ?Olisi hyvä, että ikääntyvien palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä otettaisiin puheeksi palveluiden ja asumisen lisäksi myös yksinäisyys ja se, miten sosiaalista kanssakäymistä voitaisiin vahvistaa?, Mäkelä toteaa.

Yhteiskunnan tulee Mäkelän mukaan lisäksi nykyistä paremmin varautua ikääntyneille suunnattujen asuntojen kysyntään. ?Suurten ikäluokkien eläköityessä meille syntyy niin sanottu kolmannen iän ryhmä, joka ei koe itseään vanhustyön kohteeksi, vaan haluaa eläköitymisen myötä elää edelleen aktiivista ja hyvin sosiaalista elämää ennen varsinaisen vanhuuden alkamista. Tällaiseen elämäntapaan kuuluu hyvin oleellisena osana erilaiset itsensä toteuttamisen mahdollisuudet, harrastaminen, riippumattomuus ja henkilökohtaisten valintojen mahdollisuus ylipäätään.  Tämä pitäisikin huomioida asuntotuotannossa nykyistä tehokkaammin?, Mäkelä pohtii.