Orpo: Uusi tapa tehdä työtä vaatii uudet pelisäännöt

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo kiittelee Akavan esitystä työaikalain kokonaisuudistuksesta. Akava on tänään esittänyt, että työaikalakiin tehtäisiin kokonaisuudistus, joka mahdollistaisi työajoista sopimisen alakohtaisesti työmarkkinapöydissä. Sen mukaan nykyinen työaikalaki on tehty suljettuun teollisuusyhteiskuntaan, eikä se toimi nykypäivän globaalissa it- ja palveluyhteiskunnassa.

Kokoomus on jo pitkään pyrkinyt lisäämään paikallista sopimista.  Akavan analyysi siitä, että paikallinen sopiminen edellyttää luottamuksen lisäämistä, sopimisen rakenteita ja henkilöstön edustajan vahvaa asemaa on oikea. Orpo ei myöskään usko, että jättijärjestö on vastaus työelämän uudistamiseen, hän uskoo enemmän paikallisuuteen ja joustoihin.

Orpo pitää selvänä, että työelämä on muuttunut. Teknologia on tehnyt työelämästä nopeampaa, rajattomampaa ja liikkuvampaa. Työ ei ole enää aina sidottu paikkaan tai aikaan. On syntynyt uusi tapa tehdä työtä perinteisen rinnalle.

”Suomen kilpailukyvyn parantaminen vaatii käytäntöjemme päivittämistä. Työajoissa tulisi pyrkiä siihen, että hyvässä yhteisymmärryksessä sovitaan järjestelmästä, joka mahdollistaa töiden tekemisen silloin, kun niitä on. Hiljaisempana aikana voidaan pitää vapaata. Tämä vaatii molemminpuolista joustavuutta ja luottamusta työmarkkinaosapuolten välillä. Suomen kansantalouden kannalta kyse on siitä, kuinka suomalaiset yritykset pärjäävät kansainvälisillä markkinoilla. Kotimaassa kyse on siitä, miten yritykset voivat parhaiten palvella asiakkaita. Työntekijän kohdalla jousto voi tarkoittaa vaikkapa työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamista,” ministeri Orpo toteaa.