Orpo: Supo sai rahoituksen terrorismin torjuntahankkeelle

Hallitus osoitti terrorismin torjuntaohjelmaan 850 000 euroa ensi vuodelle. Orpo esitti vuosi sitten kuluvan vuoden valtion talousarvioon määrärahan lisäämistä, mutta tuolloin erillisrahoitusta ei hankkeelle kuitenkaan saatu toteutumaan.

?Terrorismin torjunta lähtömaissa on tehokkainta ja Suomen turvallisuuden näkökulmasta järkevin ratkaisu. Poliisi päättikin käynnistää toiminnan ensin kokeiluluonteisena sisäisellä rahoituksella. Hankkeessa suojelupoliisin virkailijat vierailivat Suomen lähetystöissä kriittisissä maissa. Yhteistoiminta lähetystöjen kanssa osoittautui erittäin kustannustehokkaaksi. Myös ulkoministeriö on ollut erittäin tyytyväinen suojelupoliisin ammattilaisten panokseen lähetystöissä. Pidän tehtyä rahoituspäätöstä merkittävänä ratkaisuna terrorismin vastaisessa työssä?, Orpo toteaa.

Suomi ei ole välttämättä kansainvälisen terrorismin kannalta varsinainen kohdemaa, mutta kauttakulun ja muun terrorismia tukevan toiminnan osalta Suomessakin on oltava valmiuksia estää tätä toimintaa. Ennakointi rajojemme ulkopuolella on järkevin tapa puuttua tähän ongelmaan.

 

Lisätietoja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043


Kuvat