Orpo: Parempia kuntapalveluita, vähemmän hallintoa

? Kokoomus ei aja pakkoliitoksia. Kokoomus ei myöskään ole vähentämässä kuntarahoitusta, vaan kannustaa kuntaliitoksiin valtionosuusjärjestelmällä, joka ei leikkaa liitoskuntien valtionosuuksia. Se ei ole vähemmän rahaa, vaan lisää rahaa. On väärin, että esimerkiksi Kainuu häviäisi valtionosuuksissa n. 20 miljoonaa euroa, jos se olisi yksi kunta, Kokoomuksen kunnallis- ja aluepoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

? Haluamme kuntakentälle palvelut turvaavia, asukkaiden kannalta järkeviä kokonaisuuksia. Keskusta näköjään vastustaa näiden vapaaehtoistakin syntymistä puolustaessaan hallintoa ja omia valtarakenteitaan, Orpo toteaa.

? Vahvoissa peruskunnissa vastuu palveluista on lähellä kuntalaista. Keskustan malli säilyttäisi nykyhallinnon, tekisi lisäksi uusia hallintotasoja ja siten varmistaisi, että byrokratiaa ja luottamushenkilöitä riittäisi. Todellisuudessa hallintohimmelit kuitenkin veisivät vallan näkymättömiin ja kuntalaisten verorahat monen mutkan taakse vailla vastuunkantajia. Melkoista tuhlausta ja hallinnollinen silmänkääntötemppu, Orpo toteaa.

Kokoomus lähtee siitä, että Suomen alueiden erilaisuus nähdään vahvuutena. Yksi malli ei sovi kaikille, vaan alueiden on saatava kehittyä omista lähtökohdistaan ja vahvuuksistaan.

? Keskusta ei selvästikään ymmärrä Suomen monimuotoisuutta. Uusi hallintotaso ei ratkaise esimerkiksi kaupunkiseutujen pirstaleisuudesta johtuvia ongelmia, mutta hyvä toiminnallinen yhteistyö työssäkäynti- ja asiointialueen vahvojen peruskuntien kesken tai vapaaehtoiset kuntaliitokset niitä ratkaisevat. Tärkeää on turvata asukkaiden laadukkaat ja saumattomat palvelut, ei kunnantaloja, Orpo päättää.

 

Kokoomuksen kuntakannanotto: https://www.kokoomus.fi/kuntakannanotto