Orpo: Palvelualoite vahvistamaan demokratiaa ja parantamaan palveluita

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo esittää, että Suomen kunnissa ryhdyttäisiin laajasti kokeilemaan Ruotsissa käytössä olevaa palvelualoitemallia.

Palvelualoite on menettely, jossa kunta sitoutuu kilpailuttamaan aloitemenettelyn piiriin kuuluvan palvelun, jos yritys, järjestö tai kunnan työntekijät esittävät uskottavan suunnitelman, jonka mukaan ne pystyvät tuottamaan palvelun aiempaa laadukkaammin tai edullisemmin. Kunta ottaisi aloitteen vastaan, tutkisi asian ja päättäisi selvityksensä perusteella, johtaako aloite palvelun kilpailuttamiseen. Aloitteen voisi tehdä myös kuntalainen.

?Tällaisen mahdollisuuden avaaminen vahvistaisi avoimuutta ja kuntalaisten omia suoria vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten palvelut kunnassa järjestetään. Toiseksi, se auttaisi käyttämään verorahoja tehokkaammin ja parantaisi laatua, kun saadaan oikeita vertailukohtia ja konkreettisia ehdotuksia siitä, miten palveluita voitaisiin tehdä entistä paremmin. Nythän kuntalaisilla ei juuri ole tietoa paljonko palvelut kunnassa tosiasiallisesti maksavat. Kuntalaisten tulisi voida arvioida käytetäänkö verovaroja fiksulla tavalla. Erot kuntien välillä saattavat olla suuriakin. Palvelualoite olisi mekanismi, joka velvoittaisi kuntia arvioimaan oman toimintansa kustannustehokuutta ja laatua verrattuna vastaavaan parhaaseen käytäntöön. Nythän meillä ei tällaista mekanismia ole?, Orpo toteaa.

?Palvelualoite olisi helppo ja kevyt toteuttaa, kun mitään uusia lakeja ei välttämättä tarvitsisi säätää. Palvelualoitteen kaltaisille kokeiluille löytyy myös vahva tuki hallitusohjelmasta. Palvelualoite olisi oiva tapa uudistaa Suomea ja tukea kotimaista yrittäjyyttä, Orpo perustelee.

Hallitusohjelmassa palvelutuotannon kehittämisestä todetaan seuraavaa: ? Palveluiden kustannusten ja laadun vertailua sekä läpinäkyvyyttä kehitetään mm. selvittämällä ja edistämällä sitä tukevia käytäntöjä ja kokeiluja.?

?Mitkä ovat perusteet vastustaa tätä uutta mahdollisuutta tehdä asiat paremmin?, Orpo kysyy.

Lisätietoja: Petteri Orpo, p. 050 5122 043