Orpo: Kokoomus tukee SAK:n ydinvoimakantaa

Suomessa on ydinvoiman lisärakentamista koskevaa keskustelua käyty viimevuosien ajan lähinnä voimaloiden lukumäärästä kinaamalla. Pidän SAK:n avausta erittäin tervetulleena. Toivottavasti se tuo uudenlaista keskustelua ja jatkossa voimme keskittyä pohtimaan sähkön saatavuuden turvaamista. Olen iloinen myös keskustaministereiden näkemysten viimeaikaisista muutoksista. Aiemmin voimaloiden määrää koskeneet näkemykset ovat kehittyneet voimaloiden tehojen tarkasteluun.

Kokoomus linjasi kesällä omassa ilmasto- ja energiaraportissaan tavoitteensa Suomen energiapolitiikan suuntaviivoiksi. Energiapolitiikkamme on oltava pitkäjänteistä, läpinäkyvää, ennakoitavissa olevaa ja markkinaehtoiseen toimintaan perustuvaa. Hyvin toimivat energiamarkkinat ovat paras tae energian hinnan pysymiseksi kohtuullisena kuluttajille.

Raportin mukaan Suomen tulee myös huolehtia energiaintensiivisen teollisuuden toimintaedellytyksistä. Energian saatavuus ja kohtuullinen hinta ovat edellytyksiä työpaikkojen ja investointien säilymiselle Suomessa. Sähkön tuotannossa on suosittava päästöttömiä tuotantomuotoja kuten bioenergiaa ja ydinvoimaa. Lisäksi on pyrittävä omavaraisuuteen.

Lisätietoja: Kokoomuksen ilmasto- ja energiapoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat