Orpo: Kokoomuksen veromalli luo työpaikkoja ja kiristää verotusta miljardilla

? Välillisten verojen kiristäminen on nopeavaikutteinen lääke valtion velkaantumiseen. Pidemmän aikavälin lääkkeenä on veromallin luoma talouskasvu.

?Kun verotusta siirretään työn verotuksesta kuluttamisen verotukseen, luodaan talouskasvua ja työpaikkoja. Kulutus- ja muita veroja voidaan korottaa niin että verotus yhteenlaskettuna kiristyy miljardilla.

?Työntekoon ja yrittämiseen kannustava verouudistus toisi talouteen dynamiikkaa. Kokoomus arvioi, että työnteon lisääntyminen kasvattaisi verotuloja toisen miljardin.

?Kokoomus lisäisi työllisyyttä keventämällä erityisesti pienituloisten ansiotuloveroa. Suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja uusia työpaikkoja luodaan keventämällä yritysverotusta. Suomalainen hyvinvointi syntyy vain työtä tekemällä.