Orpo: Ilmastoriskeihin on varauduttava

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tarkoitus viedä osaksi päätöksentekoa, suunnittelua sekä käytäntöjen ohjausta ja kehittämistä. Näin voimme kustannustehokkaasti tehdä ratkaisuja, jotka vahvistavat organisaatioiden ja yritysten varsinaista toimintaa.

Esimerkiksi metsien myrskytuhoihin varautuminen vähentää tuholaisvahinkoja ja tulonmenetyksiä. Metsänomistaja saa puunmyyntituloja ja puut voidaanhyödyntää raaka-aineena ja energiana. Hyvin toimivien ratkaisujen valitsemiseksi tarvitsemme tutkimusta ja työkaluja ilmastokestävyyden arviointiin ja parantamiseen.

Toimiva yhteiskunta sopeutuu

Yhteiskunnan ja talouden vakaus, kestävä ja hyvin ylläpidetty rakennettu ympäristö ja infrastruktuuri, toimiva hallinto, korkea koulutustaso sekä tutkimukseen, teknologiaan ja innovaatioihin panostaminen vahvistavat kykyä sopeutua muutoksiin. Näistä meidän kannattaa pitää huolta tulevaisuudessakin.

Suoraan Suomea koettelevien sääilmiöiden lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset maailmalla välittyvät Suomeen esimerkiksi kaupan, raaka-aineiden hintojen ja kansainvälisen politiikan kautta. Yhteys taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen sekä turvallisuuteen on ilmeinen. Kehityksen tukeminen, köyhyyden ja haavoittuvuuden vähentäminen, edistävät globaalia sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Kasvinjalostus avainasemassa

Ilmaston lämpeneminen tuo mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää ja aikaansaada uutta liiketoimintaa. Esimerkiksi maataloudessa voidaan jalostaa ja ottaa käyttöön uusia viljelylajikkeita tai tuottavampia lajikkeita.

Muutoksesta voidaan hyötyä myös esimerkiksi kehittämällä uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvia teknologioita, tuotteita ja biotalouden osaamista sekä liiketoimintaa, joiden avulla korvataan fossiilisia energialähteitä ja raaka-aineita.

Tällaiset mahdollisuudet voivat kuitenkin peittyä haittoihin, jos ilmastonmuutosta ei onnistuta hillitsemään ja ilmastoriskeihin ei riittävästi varauduta maailmanlaajuisesti. Varautumalla harkiten ja ajoissa vähennämme haittoja, pienennämme kustannuksia ja muutamme uhkia mahdollisuuksiksi. Arjen sopeutuminen koostuu toimista, joita toteuttavat niin julkinen sektori, yritykset kuin kansalaisetkin.

Julkaistu Aamulehdessä 20.11.2014