Orpo: Hallituksen satsaukset bioenergiaan lisäävät energiaomavaraisuutta ja työpaikkoja

Hallitus on tehnyt viime aikoina tärkeitä energiapoliittisia päätöksiä. Fennovoiman ydinvoimaluvan periaatepäätöksen täydentämistä seurasi tällä viikolla kotimaista uusiutuvaa energiaa tukevat päätökset.

Hallitus päätti alentaa turpeen verotuksen tasoa ja nostaa metsähakkeen tukea bioenergian kilpailukyvyn parantamiseksi kivihiileen verrattuna. Viimeaikaiset muutokset hallituksen kokoonpanossa mahdollistivat päätöksen tekemisen.

Päätöksillä on monia myönteisiä vaikutuksia. Kotimaisen turpeen ja metsähakkeen käyttö kivihiilen sijasta on ilmastoystävällisempää, lisää huoltovarmuutta sekä parantaa energiaomavaraisuutta ja kauppatasetta jättäen rahat kotimaahan. Lisäksi se on myös satsaus suomalaiseen työhön.

Metsähakkeen kilpailukykyä ja käytön kannattavuutta ovat viime vuosina rasittaneet kivihiilen ja päästöoikeuksien hintojen roima lasku. Samaan aikaan myös pienpuun korjuutukien jatkuvuus on ollut valitettavasti jo useamman vuoden epävarmaa.

Haasteista huolimatta Suomi on edennyt kohti EU:n uusiutuvan energian tavoitetta rivakammin kuin useat muut EU-maat. Uusiutuvien energialähteiden osuus nousi Suomessa viime vuonna jo 35 prosenttiin. Myös puupohjaisen energian käytössä saavutettiin jälleen uusi ennätys. Metsähakkeen käyttö on jo yli kahdeksankertainen 2000-luvun alkuun verrattuna. Nämä ovat hienoja saavutuksia!

Kun vielä saamme eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevan kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera) uudistettua, turvaamme energiapuun keruun tukemisen jatkossakin. Uudessa kemera- järjestelmässä energiapuun keräämistä on tarkoitus tukea osana pinta-alatukea, eli korotetun pinta-alatuen muodossa. Uuden kemeran on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuusta lähtien ja olla voimassa vuoteen 2020 asti.

Panostukset kotimaiseen bioenergiaan ja ydinvoiman lisärakentaminen ovat myös osa hallituksen ilmastopolitiikkaa, joka tähtää kivihiilen käytön vähentämiseen. Kivihiilen polttaminen on suurimpia ilmastoa lämmittävien hiilidioksidipäästöjen lähteitä.

Suomen vahvuus on energiajärjestelmän monipuolisuus ja kotimaisella bioenergialla on siinä tärkeä osa. Metsäbiomassan energiakäyttö lisää energiaomavaraisuutta, huoltovarmuutta ja luo työpaikkoja.

Metsäteollisuus ehdittiin joitakin vuosia sitten jo julistaa auringonlaskun alaksi. Alan yritysten viimeaikaiset suuret investoinnit, kuten yli miljardi euroa maksava biotuotetehdas Äänekoskelle, kuitenkin osoittavat että metsässä on yhä Suomen tulevaisuus.

 

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon kolumni Turun Sanomissa 11.10.2014