Mitkä ovat suomalaisten perustavoitteet, ja miten niihin päästään?

1. Suomen pitää olla hyvinvointivaltio.
2. Jotta pystymme rahoittamaan hyvinvoinnin tarpeet, pitää meillä olla vahva julkinen talous.
3. Jotta meillä olisi hyvä julkinen talous, tarvitsemme vahvaa kasvuyrittäjyyttä ja sen tuomia työpaikkoja ja verotuloja.