Ministeri Risikko: Valtiovarainministeriön virkamiesten talouslinjaukset otettava vakavasti

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon mukaan on hyvä, että valtiovarainministeriön virkamiehet asiantuntijoina luotaavat torstaina julkaistussa raportissaan tulevaisuuden talousnäkymiä realistisesti.

Ministeri viittasi valtiovarainministeriön virkamiesraporttiin, joka julkaistiin torstaina 19. maaliskuuta.

?Ikävää, että valtiovarainministeri Rinne pisti puoluejohtajuuden edelle ja mollasi virkavastuulla tehdyn asiantuntijatyön?, harmittelee valtiovarainministeriön toinen ministeri Paula Risikko.

Risikon mukaan on täysin selvää, että näihin lukuihin tullaan palaamaan ja ne pitää ottaa vakavasti. Se on edessä kaikilla vaaleissa eduskuntaan valittavilla.

Virkamiesten raportin mukaan valtiontalouden palauttamisen lähelle tasapainoa arvioidaan edellyttävän 4 miljardin euron sopeutustoimia ja kuntatalouden osalta 2 miljardin euron säästöjä.

Sopeutustoimien tulee painottua selkeästi menoihin, koska työllisyyssyistä kokonaisverotusta ei voi kiristää. Verotuksen rakennetta pitää kuitenkin kehittää työtä ja kasvua suosivammaksi. Tätä edellyttää myös julkisen talouden vaikea tilanne.

?Olen tyytyväinen, että asiantuntijavirkamiehet nostavat työllisyyden ja työnteon kannustavuuden keinovalikoiman ykköseksi.?

Valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan työnteon kannustimia voidaan lisätä sovittamalla verotus ja sosiaaliturva nykyistä paremmin yhteen ja purkamalla byrokratialoukkuja.

Erilaisten etuuksien tasoa ja myöntämisen ehtoja on tarkasteltava työllistymisen näkökulmasta. Kannustinloukkuja voidaan supistaa lisäämällä sosiaaliturvan velvoittavuutta ja lieventämällä sen tuloharkintaa. Sosiaaliturvan velvoittavuuden lisäämisellä sosiaaliturvaa saavia velvoitetaan osallistumaan yhteiskunnan tarjoamiin työllistymistä edistäviin tukitoimiin. Näiden tukitoimien tavoitteena on lisätä avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

?Valtiovarainministeri Rinteen pitää ymmärtää, että nyt pitää ottaa kaikki keinot käyttöön työllisyyden lisäämisessä. Kokonaisveroasteen nostamiseen ei Suomella ole varaa. Valtiovarainministeriön virkamiesten analyysi on syytä ottaa vakavasti?, Risikko sanoo.