Ministeri Risikko: Nuorisolle ja vammaisille lisää vaikuttamismahdollisuuksia

Uusi kuntalaki vahvistettiin tänään. Uuden lain mukaan kunnalla on velvollisuus asettaa vanhusneuvosto sekä myös uusi velvollisuus asettaa vammaisneuvosto. Neuvostot voivat olla myös useamman kunnan yhteisiä.

?Tänään lisättiin nuorten ja vammaisten vaikuttamismahdollisuuksia?, iloitsee liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.

Lisäksi nuorisovaltuuston tai vastaavan vaikuttajaryhmän asettaminen tulee kunnille pakolliseksi.

?Uudessa kuntalaissa halutaan kiinnittää huomiota nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Esimerkiksi jo 15 vuotta täyttäneet saavat mahdollisuuden tehdä aloitteen kunnallisesta kansanäänestyksestä. Lisäksi vammaisneuvostojen asema pitää turvata, koska vammaisilla ja heitä edustavilla järjestöillä on arvokasta kokemusta ja tietoa hyödynnettäväksi toiminnan suunnittelussa?, toteaa Risikko.

Kunta voi myös tukea kunnan eri osissa asuvien asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia asettamalla alueellisia toimielimiä.

?Demokratian toteutumista tulee kehittää jatkuvasti, koska se on kuntalaisten perustuslaillinen oikeus. Uuden lain tarkoitus on kannustaa kuntia luomaan uusia ja monipuolisia vaikutusmahdollisuuksia, koska tarvitsemme uudenlaisia tekemisen tapoja, jotta kuntalaiset pääsisivät mukaan ideoimaan sekä vaikuttamaan palvelujen suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa?, arvioi Risikko.

Uudessa kuntalaissa kannustetaan kuntia tarjoamaan entistä enemmän monipuolisia, vaikuttavia ja käyttäjälähtöisiä osallistumiskeinoja. Näitä voivat olla esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin hyödyntäminen, erilaiset keskustelutilaisuudet ja kansalaisraadit.

Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet tulisi tuoda esille myös kuntastrategiassa. Kunnan tulisi tarkastella kokonaisuutena ja nykyistä suunnitelmallisemmin muun muassa kunnan hyödyntämiä osallistumistapoja, viestintää ja valmistelun avoimuutta.