Männistö ja Kauma: Digimarkkinat hyötyisivät joustavammasta tekijänoikeudesta

?Tänään eduskunnassa julkaistu raportti Maailma digitaalisessa murroksessa antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia digitaalisuuden hyödyntämiseksi. Ehdotukset tulee hyödyntää suomalaisten työpaikkojen ja kasvun luomiseksi?, raportin kirjoittajat, Kokoomuksen kansanedustajat Lasse Männistö ja Pia Kauma toteavat.

Uudet teknologiat, kasvavat tiedonsiirtonopeudet sekä niiden pohjalta syntyvät palvelut koskettavat jokaista. Liioittelematta voidaan sanoa, että joka päivä jokin aiemmin mahdoton muuttuu mahdolliseksi. Säädösympäristö ei kuitenkaan ole muuttunut tekniikan mukana.

?Nykyinen hyvitysmaksujärjestelmä on raskas, ei palvele tiedon hyödyntämistä eikä tehokkaasti ehkäise piratismia. Näemme, että vaiheittain käyttöönotettava kalastuslupa -malli toimisi paremmin. Yhdellä maksulla voisi ladata omaan käyttöön ja levittää pienimuotoisesti omia teosmuunnelmia. Tahallista tai laajamittaista piratismia lupa ei tekisi luvalliseksi ? ei kalastusluvallakaan saa troolata. Uudistuksella voitaisiin parantaa luovan työn tekijöiden asemaa ja rajata piratismin ongelmaa?, edustajat Männistö ja Kauma toteavat.

?Pienten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi pitäisi tekijänoikeuskorvausten maksuvelvollisuuden alkamiselle olla liikevaihtoon sidottu alaraja. Esimerkiksi arvolisävelvollisuus alkaa 8500 eurosta. Yritystoiminnan aloittainen ei ole aina helppoa. Maksuvapautuksella pyrittäisiin antamaan alkusysäys tekijänoikeuksiin perustuvalle liiketoiminnalle. Suomalainen työ lisääntyisi ja tästä seurauksena myös oikeudenhaltijoiden tulot?, Kauma esittää.

?Suomi on tilastojen ja tietokantojen luvattu maa. Julkisen datan avaaminen on tuonut jo nyt mukanaan paljon hyvää, mutta potentiaalia olisi paljon enemmän. Datan avaaminen palvelee myös demokraattista päätöksentekoa?, Männistö jatkaa.

?Euroopan tasolla meillä on paljon kirittävää suhteessa Yhdysvaltoihin. Meillä on Euroopassa hyvä potentiaali, mutta pirstaleinen säädösympäristö. Siinä missä esimerkiksi Yhdysvalloissa yrityksille on tarjolla 300 miljoonan ihmisen sisämarkkinat, Euroopan unionissa 27 jäsenvaltion toisistaan poikkeava lainsäädäntö on tarpeeton kompastuskivi. Tarvitsemme uudistuksia, joilla voisi esimerkiksi ostaa tekijänoikeuksia koko Unionin alueella. Nyt joudutaan pahimmassa tapauksessa etenemään maa kerrallaan. Myös kuluttajille yhtenevät säännöt EU:ssa olisivat eduksi?, Männistö kertoo.

?EU:ssa työ digitaalisten sisämarkkinoiden pystyttämiseksi on käynnissä ja edistyy. Kuten raportissakin todetaan, pikavoittoja ei ole näkyvissä, mutta jostakin on aloitettava. Suomella on tässä kehityksessä paljon voitettavaa. Suomi, jos joku, pärjää digimarkkinoilla; koulutustaso on korkea, pääsy nettiin helppoa eikä syrjäinen sijainti ei ole tässä asiassa ongelma. On hienoa, että Kokoomuksessa on tähän aiheeseen paneuduttu?, totesi raportin vastaanottanut Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

Kokoomuksen kansanedustajat Lasse Männistö ja Pia Kauma luovuttivat tänään eduskunnassa raportin digitaalisen maailman murroksesta ja sen hyödyntämisestä. Raportin vastaanottivat Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb sekä Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka.

Lisätietoja
Lasse Männistö 044 0160 382
Pia Kauma 050 574 6764

Lue Kokoomuksen eduskuntaryhmän raportti digitaalisesta murroksesta