Mäkelä: Rohkeutta päätöksentekoon

Mäkelä ihmettelee useissa kunnissa vellovaa pelkoa palvelu- ja hallintorakenteiden uudistamisesta. Mäkelä on Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajana tyytyväinen kaupungin pärjäämiseen Evan tuoreessa raportissa. Se mittasi kaupunkien taloutta ja toimintamalleja 27 eri mittarilla ja Espoo sijoittui siinä ylivoimaisesti.

”Palveluita tuotettaessa ei pidä jäädä tuijottamaan kuka palvelun tuottaa, kunhan palvelu on laadukas, helposti saatavissa ja tehokkaasti tuotettu. Kuntalaisen näkökulmasta on samantekevää tuottaako palvelun lopulta kunta vai yritys. On väärin pelotella ihmisiä, että yritysten tuottamat palvelut olisivat vain tietylle ryhmälle suunnattuja tai että niistä joutuisi maksamaan enemmän. Tällaisen pelottelun on loputtava”, Mäkelä linjaa.

”Evan raportin mukaan kunnasta voi helposti tulla markkinahäirikkö, mikäli se tuottaa itse kaikki palvelunsa. Silloin kaupunki helposti tappaa paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet ja samalla vaikeuttaa uusien yritysten syntymistä. Siksi kunnissa on rohkeasti lähdettävä pohtimaan, mitä palveluita kunnan aidosti kannattaa tuottaa ja mitkä palvelut voitaisiin hankkia markkinoilta. Myös kolmannen sektorin mahdollisuudet palveluntuotannossa on syytä arvioida.”
Lisätietoja: Jukka Mäkelä, gsm 050 512 2189, jukka.makela@eduskunta.fi

 


Kuvat