Mäkelä: Patenttien parempi oikeussuoja merkittävä Suomen kilpailukyvylle

Hallitus sopi budjettiriihessä patenttiriitojen ja muiden aineettomia oikeuksia koskevien riita-asioiden keskittämisestä markkinatuomioistuimeen 1.9.2013 lukien. Tavoitteena on suomalaisten työpaikkojen ja yritysten tulevaisuuden turvaaminen.

– Pidän erittäin merkittävänä Suomen kilpailukyvyn kannalta, että hallitus takaa paremman oikeussuojan patentteja ja aineettomia oikeuksia koskevissa asioissa. Näissä asioissa oikeussuojan tarve on suurta: yritysten tulevaisuutta ja suomalaisten työpaikkoja ei saa varastaa, Mäkelä toteaa.

Hanke teollisoikeuksiin erikoistuneen IPR-tuomioistuimen perustamisesta Suomeen etenee vihdoin. Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen julkistettiin 30.3.2010. Nyt Kataisen hallituksen toimesta hanke toteutuu.

– Aineettomat oikeudet kuten patentit ja tavaramerkit ovat nykyisin hyvin merkittävä osa yrityksen tulevaisuutta ja varallisuutta. Nämä riita-asiat ovat siis laajoja ja merkitykseltään suuria. Käsittelynopeus ja tehokkuus ovat keskeisiä tekijöitä aineettoman omaisuuden suojaamiseksi ja vahinkojen vähentämiseksi. Nyt tähän tulee selkeä parannus, Mäkelä jatkaa.

Lisätietoja: Outi Mäkelä, p. 050 5122877