Lenita Toivakka: Vanhuspalvelulain varmistettava oikeus palveluihin

?Olen erittäin hämmästynyt siitä, että vanhuspalvelulakiehdotuksen logiikka on muuttunut siitä mitä aikaisemmin on yhdessä linjattu. Hallitusohjelman mukaan vanhuspalvelulailla turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan ja iäkkäälle henkilölle säädetään oikeus palvelusuunnitelmassa määriteltyyn hoivaan ja kuntoutukseen?, Toivakka kertoo.

Toivakan mukaan nyt esitetyssä muodossa oikeus palveluihin ei vahvistu eikä velvoitteita palveluihin lisätä.

?Näen, että ehdotus on velvoittavuuden osalta hämärä eikä aidosti paranna ikäihmisten mahdollisuutta saada tarvitsemiaan palveluja.?

Toivakka painottaa, että vanhusten oikeus palveluihin ja palvelusuunnitelmaan määriteltäisiin selkeästi nimenomaan tässä laissa, kuten hallitusohjelmassakin on todettu.

?Samalla lakiesityksen käsittelyn kanssa on huolehdittava siitä, että rahoitus on realistisella tasolla. Vaikka ikäihmisten palveluita on kiire parantaa, esitys on tehtävä huolella, jotta ikäihmisten palveluita oikeasti parannetaan ja kehitetään?, Toivakka linjaa.