Lehti: Kasvuyrityksiä kannustettava veroremontilla

Työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Lehti vaati tänään eduskunnassa järjestetyssä julkistustilaisuudessa veroremonttia, joka palkitsee yrittäjiä kasvusta ja menestymisestä.
”Kasvuyritykset luovat uusia työpaikkoja sekä tuovat vienti- ja verotuloja, joilla kaikkien tarvitsemat palvelut ylläpidetään. Tällä hetkellä yrittäminen muuttuu kuitenkin yhä vaikeammaksi, mitä pidemmälle yritys kehittyy. Verotus kiristyy ja velvoitteita tulee lisää”, Lehti totesi.
”Suomessa on liian vähän kasvuun pyrkiviä yrityksiä, koska yrittämisen riskit ja palkinnot eivät kohtaa. Riittävä elintaso on saavutettavissa muutenkin kuin ylipitkiä päiviä tekemällä ja laittamalla omat rahat likoon”, sanoi Lehti. ”Suomesta puuttuu kaksi kolmesta maan tarvitsemasta kasvuyrityksestä erityisesti ns. korkean osaamisen alueelta. Niiden vähäisyys uhkaa näivettää suomalaisen hyvinvoinnin, sillä markkinat eivät uusiudu tarpeeksi eikä uusia, kansainvälisesti haluttuja menestystuotteita synny ilman kovaa työntekoa”, Lehti varoitti.
”Verotus on tärkein kasvuun ja työntekoon kannustava tekijä. Tällä hetkellä esimerkiksi yrityksestä saatavat osingot ovat suurelta osin kaksinkertaisen verotuksen piirissä, mikä ohjaa sijoitusten suuntaamiseen ihan muihin kohteisiin kuin omaan yritykseen”, Lehti harmitteli.
”Raportissa suosittelemme useita toimia, joilla työn ja osinkotulojen verotusta viedään kannustavampaan suuntaan. Esimerkiksi osakeyhtiöiden nettovarallisuuden kautta laskettava 9 prosentin osinko-osuus on korotettava 12 prosenttiin, mikä vastaa paremmin riskipitoisen sijoituksen tuottovaatimusta. 90 000 euron osinkoraja on liian alhainen kasvuyritysten kasvun kannalta ajatellen”, Lehti linjasi.
”Menestyvät yritykset ovat koko Suomen etu. Tulevaisuuteen luottava yrittäjä uskaltaa työllistää”, Lehti muistutti.
Lisätietoja: Eero Lehti, gsm 0400 461 577, eero.lehti@eduskunta.fi

Kuvat

Tiedostot