Leena Harkimo: Innostava koulu kasvattaa tulevaisuuden osaajat, tulevaisuuden yrittäjät

Kuka tekee töitä ja luo työpaikkoja Suomessa 2020- ja 2030 ? luvulla? Tämän yhteiskunnallisesti erittäin tärkeän kysymyksen esitti Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen yrittäjyyskasvatusseminaarissani.

Kysymykseen tiivistyy se, että Suomi tarvitsee yrittäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Työn teolla, uuden luomisella ja ahkeruudella kykenemme säilyttämään hyvinvointiyhteiskuntamme ja kansainvälisen kilpailukykymme. Yrittäjyys on nähtävä myönteisenä ja houkuttelevana tulevaisuuden uravaihtoehtona ? myös kouluissamme aina peruskoulusta korkea-asteelle. Koulu tavoittaa lasten ja nuorten koko ikäluokan, ja siksi on huolehdittava, että koulujemme toimintakulttuuri, asenteet ja sisällöt kannustavat yrittäjyyteen.

Yrittäjyyskasvatuksen merkitys on tunnustettu, ja se onkin säännönmukaisesti kirjattu viimeisimpiin hallitusohjelmiimme. Pelkät kirjaukset eivät kuitenkaan riitä. Ratkaisevassa roolissa ovat opettajat, heidän asenteensa sekä mielikuvansa yrittäjyydestä että aktiivisuutensa, mitä ja miten koululaisille opetetaan.

Opettajien tietoisuus yrittämisestä ja yrittäjyydestä on lisääntynyt, ja asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat parantuneet, mutta onko opettajakoulutus kuitenkaan pysynyt ajan hermoilla yrittäjyyskasvatuksessa?

Harmittavan moni koululainen päättää peruskoulunsa ja jopa toisenkin asteen vailla kokemusta tai ymmärrystä yrittäjyydestä. Jos lähipiiristä ei löydy yrittäjyyden esimerkkejä, eikä koulunkaan kautta pääse tutustumaan yrittäjiin, on oman innostuksen kipinän syttyminen helposti sattuman kauppaa. Esimerkiksi projektiluontoisten omien yritysten kautta koululaiset pääsevät harjoittamaan yrittäjyydessä vaadittavia taitoja, sekä kokeilemaan onko yrittäjyys heitä varten.

Yrittäjyyskasvatuksella ei tietenkään ole tarkoitus tehdä kaikista koululaisistamme yrittäjiä. Päätyi yrittäjäksi tai ei, niin jokaisen on ymmärrettävä taloudenhallintaa sekä kyettävä ottamaan itsestään vastuuta. Läpi oppiaineiden integroidun yrittäjyyskasvatuksen ja työelämälähtöisyyden kautta kehittyy ongelmanratkaisukyky, oma-aloitteisuus, taloudellinen osaaminen sekä kokonaisuuksien hahmottaminen. Nämä ovat tärkeitä elämäntaitoja jokaiselle! Yrittäjyyskasvatus onkin parhaimmillaan huomioituna eri aineiden opetuksessa luonnollisena osana.

Minun kokoomukseni on yrittäjyysmyönteinen sivistyspuolue. Laadukas koulutus kasvattaa tulevaisuuden osaajat, kannustaa omien vahvuuksien kehittämiseen sekä mahdollistaa tasa-arvoiset lähtökohdat elämään. Suomalaisen koulujärjestelmän on myös jatkossa tarjottava vahva perusosaaminen, mutta lisäksi kannustettava ahkeruuteen, vastuun kantoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ? taitoihin, joiden varaan tulevaisuuden yritykset ja työpaikat rakennetaan.

Leena Harkimo
Kirjoittaja on kokoomuksen kansanedustaja

 

Yrittäjyyskiertue