Laura Räty: Lisää joustavia asumisratkaisuja ikääntyneille

Yksinäisyys on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka koskettaa enemmän kuin 300 000:a yli 65-vuotiasta Suomessa. Ikääntyvien määrä kasvaa nopeasti. Nykyisellä tahdilla yksinäisiä ikääntyneitä on parinkymmenen vuoden kuluttua yli puoli miljoonaa.

Kyseessä on paitsi ihmiselle vaikeaa kärsimystä aiheuttava ongelma, myös kansantaloudellinen kysymys. Yksinäiset käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin muut ikäisensä.

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn mielestä valtiovallan tulisi edistää yhteisörakentamista seuraavalla vaalikaudella.

?Nyt on jo korkea aika unohtaa vanha ?on pärjättävä yksin mahdollisimman pitkään ja kun ei enää pärjää niin vanhainkotiin? ?ajattelu. Erilaiset yhteisöllisen asumisen muodot ovat täsmä-aseita yksinäisyyteen.?, Räty toteaa.

Yhteisöllisen asumisen mallissa ikääntyvät voivat aktivoitua ja perustaa tai etsiä itselleen asuinyhteisön jossa he ovat päättämässä omasta asumisestaan ja jolta saavat apua ja tukea.

Yhteisölliset kiinteistöt koostuvat yleensä yksityisistä asunnoista ja yhteisistä tiloista. Yhteisöasumisessa asukkaat osallistuvat voimiensa mukaan yhteisiin päivittäisiin askareisiin mm. ruuanlaittoon, siivoamiseen ja muihin aktiviteetteihin.

Yhteisöasuminen on Suomessa paljon harvinaisempaa kuin muissa Pohjoismaissa. Erityisesti Tanskassa erilaisia variaatioita on paljon.

?Eri kaupungit tukevat yhteisörakentamista jo nykyisellään. Nyt olisikin korkea aika alkaa ajatella varsinkin vanhusten asumista uudella tavalla. Ensi vaalikaudella yhteisörakentamista tulisi myös valtion taholta edistää nykyistä paremmin, jotta saataisiin joustavia ratkaisuja yksin kotona asumisen ja laitoshoidon väliin.?, Räty vaatii.

Ministeri Räty puhui torstaina 15.1.2015 Rakennuslehden ja Pohjola Rakennus Oy:n Asumisen arvomuutos ? mihin Suomi on menossa? -seminaarissa Finlandia-talolla.