Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Mikael Jungnerillle väitteisiin energiaverojen korotuksesta

Kokoomus on todennut omassa veromallissaan, että verotuksen ympäristöperusteisuutta ja saastuttaja maksaa -periaatetta voidaan edelleenkin korostaa. Olemme myös sitä mieltä, että verotuksen terveysperusteisuutta pitää lisätä.

Laskemme, että noin yhden miljardin euron verran lisätuloja on kerättävissä terveysperusteisista veroista (makeiset ja limonadit, tupakka ja alkoholi) sekä liikenteen verotuksesta, energiaveroista ja jäteverosta. Sähkön ja polttoaineiden verotuksen osalta Kokoomus haluaa kuitenkin ennen uusia päätöksiä saada käsityksen siitä, mitä vaikutuksia energiaverouudistuksella on ollut. Kokoomus haluaa myös selvittää tiettyjä uusia veromuotoja, joita ovat muun muassa sokeri-, pakkaus-, uraani- ja pankkivero.

Verkkouutisten uutisessa mainitut ”eri verokantojen pienemmät tarkistukset” liittyvät tarpeisiin tarkistaa muuta verotusta, esimerkiksi kiinteistöveroa. Kokoomus kannustaa kuntia edelleen kiinteistöveron tuottojen lisäämiseen sen sijaan, että kunnissa korotettaisiin kunnallisveroa. Jo nykyisen lainsäädännön puitteissa kuntien on mahdollista kerätä lisää tuloja kiinteistöveron avulla.

Lue: www.kyseenalaista.fi