Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Mika Lintilälle suurimpien osinkojen verotuksesta

Kokoomus esittää selväsanaisesti työllistävässä veromallissaan, että kaikkein pienimmät osinkotulot muutettaisiin verovapaiksi. Tällä kannustettaisiin pienimuotoiseen sijoittamiseen ja kotimaiseen omistajuuteen. Uudistus keventäisi myös pienempien, monesti naisvaltaisten palveluyritysten verotusta.

Pääomatuloja Kokoomus verottaisi oikeudenmukaisuussyistä jatkossa kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin nyt. Kaikkein suurimpien osinkojen verotus asetettaisiin taloustalkoiden ajaksi väliaikaisesti vielä hieman tätä korkeammalle tasolle. Toisin kuin Keskusta, Kokoomus muuttaisi pääomaverotuksen lievästi progressiiviseksi.

Tällä vaalikaudella tehdyt veronkevennykset ovat painottuneet pieni- ja keskituloisille. Kokoomuksen mielestä tätä kehitystä on syytä jatkaa edelleen. Kokoomus haluaa turvata palkansaajien ja eläkeläisten ostovoiman maltillisin veronkevennyksin. Oheinen Valtionvarainministeriön kuvaaja näyttää, miten vuoden 2009 ansiotuloverokevennykset (yhteensä 1 030 miljoonaa, josta 160 miljoonaa ansiotason nousun verotusta kiristävän vaikutukset kompensaatiota) kohdistuivat eri tuloluokkiin.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi