Kolumni Turun Sanomissa: Vapaasta yhteiskunnasta emme voi luopua

Oslon räjähdys ja hyökkäys Utöyan saarella ovat ajatuskyvyn ylittävä tragedia. Tapahtumat koskettavat syvästi meitä suomalaisia. Kyse on paitsi hirvittävästä joukkomurhasta, myös raukkamaisesta iskusta pohjoismaista mallia ja oman yhteiskuntajärjestelmämme arvoja vastaan. Minulle on edelleen täysin käsittämätöntä, että joku voi tietoisesti valita uhrikseen kesäleiriä viettävät, paremman yhteiskunnan rakentamisesta kiinnostuneet nuoret.

Monen ? myös minun ? mielessä risteilevät ajatukset siitä, kuinka tällaiset iskut voidaan estää. Olisiko toisenlainen lainsäädäntö, tiukemmat rajoitukset tai lisäresurssit varmuudella estäneet Norjan tapahtumia? Voidaanko viranomaisen toimilla varmuudella estää vastaavat tapahtumat?

Teemme kaiken voitavamme, jotta välttyisimme uusilta tragedioilta. Silti emme voi olla varmoja siitä, pystyykö kukaan ennakoimaan riittävästi kaikkia mahdollisia riskejä.

Kaikki Norjan tapahtumista saatava tieto käydään Suomessa tarkasti läpi ja lainsäädäntöömme sekä käytäntöihimme tehdään muutoksia, mikäli sellaiseen osoittautuu tarvetta. On esimerkiksi arvioitava, voidaanko räjähdysainemateriaalin saantimääräyksiä muuttaa tai onko Norjan tapahtumien valossa syytä arvioida juuri voimaantullutta aselakia uudelleen.

Pohjoismainen demokratia perustuu kansalaisvapauksiin ja luottamukseen. Näistä vapaan yhteiskunnan peruskivistä emme voi antaa periksi. Me emme saa uhrata avointa, yhteisöllistä ja ihmiseen luottavaa demokratiaamme. Vapaassa yhteiskunnassa ihmisillä on kuitenkin vapauksien lisäksi myös velvollisuuksia. Välittämistä ja huolenpitoa ei ole mahdollista ulkoistaa.

Pohjoismaiseen yhteiskuntamalliin kuuluvat vapaus ja vastuu sekä huolenpito muista. Puolustamme näitä periaatteita parhaiten toimimalla kukin tahollamme suvaitsevaisuuden, välittämisen ja avoimuuden puolesta. Jos emme näin tee, vihaa, pelkoa ja ihmisten välistä vastakkainasettelua lietsovat voimat vievät voiton.

Norjan tapahtumat osoittavat, että pohjoismainen yhteiskuntamalli ei ole valmis. Keskustelua on käyty aivan oikein siitä, mitä yhteiskunnallisia muutoksia tapahtumat edellyttävät. Ensireaktio suhtautua tapahtumiin on ajatella, että tietyillä lakimuutoksilla tai lisäämällä poliiseja olemme tehneet kaiken voitavamme. Viranomaisten ja julkisen vallan tehtävä on huolehtia turvallisuudesta, mutta tarvitsemme kuitenkin paljon enemmän kuin vain viranomaisvastuuta. Vastuu suvaitsevaisuuden, välittämisen ja avoimuuden puolustamisesta on meillä kaikilla.

Aion itse tehdä entistäkin enemmän töitä, jotta julkinen keskustelu pysyy asiallisena ja toisia ihmisiä kunnioittavana. Vihapuhe, rasismi ja keinotekoinen vastakkainasettelu on torjuttava. Yhteiskunnan vastuulla on huolehtia, että viranomaisilla on riittävät resurssit ja keinot ehkäistä pahaa oloa, mielenterveyden ongelmia sekä rikoksia. On meidän yhteinen vastuumme, että Suomessa välitetään ja pidetään huolta toisista ihmisistä.