Kokoomus selvästi suurin uusimmassa gallupissa

Ylen kyselyn perusteella Kokoomus on lisännyt selkeästi eroa Keskustaan ja sosiaalidemokraatteihin kuluvan lokakuun aikana.

Kokoomuksen kannatuksen noustessa 1,3 prosenttiyksikköä, on SDP:n kannatus lokakuun aikana laskenut noin prosenttiyksiköllä. Kokoomuksen ja SDP:n välinen kannatusero on 2,8 prosenttiyksikköä, mikä on selvästi enemmän kuin tutkimuksen 1,7 prosenttiyksikön virhemarginaali.

Kokoomuksen ero toiseksi suurimpaan eli Keskustaan on kyselyn mukaan noussut lokakuun aikana 0,6 prosenttiyksiköllä, ollen nyt 2,2 prosenttiyksikköä, mikä on niin ikään selkeästi yli tutkimuksen virhemarginaalin.

Taloustutkimus haastatteli 6. – 22.10.2008 yhteensä 2 676 henkilöä.

Yhdistämällä lokakuun kannatusarvion ja äänestämisen todennäköisyyden Taloustutkimus on laskenut Kokoomukselle vaalitulosennusteeksi 23,9 prosenttia. Viime kuntavaaleissa Kokoomus sai äänistä 21,8 prosenttia, eli ennusteen perusteella Kokoomus olisi lisäämässä kannatustaan 2,1 prosenttiyksiköllä.

Samassa ennusteessa Sdp sai 20,2 prosentin kannatuksen (-3,9 &-yks.) ja Keskusta 20,7 prosentin kannatuksen (-2,1 %-yks.).

Ylen kyselyn tulos on linjassa MTV3:n viimeisimmän mielipidekyselyn kanssa, jossa Kokoomuksen kannatukseksi mitattiin 23,5 prosenttia, Keskustalle 21,2 prosenttia ja SDP:lle 21,1 prosenttia. Kokoomuksen kannatus tässäkin tutkimuksessa oli noussut kuukaudessa 1,4 %-yksikköä, ja vastaavana aikana Keskustan ja SDP:n kannatus on laskenut noin prosenttiyksikön verran.

Yksityiskohtaiset tiedot Ylen ja MTV3:n sivuilta.


Kuvat