Kokoomus selvästi suurin puolue

Puoluekannatusmittausta varten haastateltiin 3. – 27.11. yhteensä 3880
henkilöä, joista puoluekantansa kertoi 2809. Virhemarginaali on suurimpien
puolueiden osalta +/- 1,4 %-yksikköä.

Keskustan ja SDP:n kannatus oli mittauksessa tasoissa 21,6 prosentissa.


Kuvat